zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

ICT in het lokaal bestuur - II

door: Eddy Van der Stock, 9 maart 2020

Eddy Van der Stock

Gemeenten, ook in Vlaanderen, zijn voortdurend in verandering en daarmee ook de ICT-voorziening en outsourcing.

lees meer

Gereedschapskist

door: Pascale Georgopoulou , 5 maart 2020

Pascale Georgopoulou

Raadsleden hebben tal van gereedschappen die hen kunnen helpen bij hun werk, maar ze moeten die wel oppakken.

reacties: 5

lees meer

Machtigen 2.0

door: Indra Henneman, 4 maart 2020

Indra Henneman

Iemand machtigen om namens jou overheidsdiensten af te nemen. Er zijn verschillende opties, maar welke is de beste?

reacties: 2

lees meer

Hogere doel

door: Dirk-Jan de Bruijn , 3 maart 2020

Binnen organisaties wordt relatief vaak het hogere doel uit het oog verloren. ‘Waarom deden we het ook al weer?’

lees meer

Waakzaamheid geboden

door: Larissa Zegveld, 2 maart 2020

Larissa Zegveld

Wat doet het Corona-virus met organisaties? De impact van het virus op economie en dienstverlening kan groot zijn.

reacties: 1

lees meer

Uitvoeringsfestival

door: Hugo Aalders, 27 februari 2020

Hugo Aalders

Er gaat veel goed in de uitvoering bij de overheid, maar er kan ook nog veel beter. In de online en in de offline wereld.

lees meer

Verdelingvraagstuk

door: Arjan Widlak, 26 februari 2020

Arjan Widlak

Technologie schept mogelijkheden én beperkingen. Die worden verdeeld tussen overheid en burger, bewust of onbewust.

reacties: 2

lees meer

Goede ICT’ers

door: Marlène Geskes, 25 februari 2020

Marlène Geskes

Hoe vind je goede ICT’ers? Zorg voor een leuke en uitdagende werkomgeving, dan komen de goede mensen ook.

lees meer

Data centraal!

door: Michiel Steltman, 24 februari 2020

Michiel Steltman

We moeten toe naar een ander besturingsparadigma: refactoring, waarbij het centraal stellen van data leidend is.

lees meer

Puinruimen op het internet

door: Astrid Oosenbrug, 21 februari 2020

Astrid Oosenbrug

De Citrix-hack maakte duidelijk dat het échte puinruimen op internet alleen gaat met hulp van helpende hackers.

lees meer

Datageklungel

door: Lisette Kalshoven, 20 februari 2020

Lisette Kalshoven

Toegang tot informatie is belangrijk voor de maatschappij. Jammer dat overheden daar nog niet altijd van doordrongen zijn.

reacties: 6

lees meer

Rolkoffers aan de deur

door: Arjan Widlak, 19 februari 2020

Arjan Widlak

Krijgen machtige bedrijven in de platformeconomie niet een verantwoordelijkheid voor de belangen van anderen die hinder ondervinden?

reacties: 1

lees meer

DPIA-vragen over SyRi

door: Walter van Holst, 18 februari 2020

Walter van Holst

In de SyRI-rechtszaak kwam ook de reikwijdte van de DPIA-verplichting aan bod, maar of het allemaal even duidelijk was?

lees meer

Lof der Traagheid

door: Larissa Zegveld, 17 februari 2020

Larissa Zegveld

Middenin de digitale storm is het tijd voor een pas op de plaats. Het is tijd voor vertraging, voor rust, wijsheid en ruimte.

lees meer

Gemeentelijke black box

door: Willem Bantema, 13 februari 2020

Willem Bantema

Het monitoren van online open bronnen door gemeenten? Uit onderzoek blijkt dat het gros van de gemeenten dat al doet.

lees meer