zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Het komt niet zomaar goed

door: Nathan Ducastel, 31 januari 2023

Nathan Ducastel

Hoeveel procent van uw begroting besteedt u aan digitale veiligheid? Cyberdreigingen nemen toe en het thema digitale veiligheid wordt breder. We moeten samen harder aan de bak, want het komt niet zomaar goed.

lees meer

Blijven pielen

door: Sander Klous, 23 januari 2023

Er woedt al jaren een (woorden-)strijd tussen techno-optimisten die geloven in een mooie utopie en doemdenkers die ons – onder meer in Hollywoodproducties – dystopische scenario’s voorschotelen. Is ‘Protopia’ het medicijn in deze strijd? Later we proberen elke dag een klein stapje te zetten om de wereld beter te maken.

lees meer

Dataparagraaf

door: Christian Verhagen, 23 januari 2023

Christian Verhagen

Het zijn niet alleen verouderde systemen die tot impasses leiden in de uitvoering. Veel overheden ondervinden knelpunten als gevolg van verouderde, tegenstrijdige en soms onduidelijke wetgeving, bijvoorbeeld bij het gebruik van technologische innovaties of het delen van data. De hoogste tijd voor een dataparagraaf.

reacties: 1

lees meer

Het recht op publieke informatie: nieuw of niet?

door: Caroline Raat, 9 januari 2023

Iedereen heeft volgens de Wet open overheid (Woo) het recht op op toegang tot publieke informatie. Sommige Kamerleden kondigden dit aan als een ‘nieuw recht’, dat niet onder de Wet openbaarheid bestuur (WOB) zou bestaan. Artikel 1.1 van de Wob verandert echter niets aan de rechtspositie van de individuele burger.

reacties: 1

lees meer

Over zeven jaar is het 2030!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 3 januari 2023

De jaarwisseling blijft een perfect moment om even achterover te leunen. Om zo te overzien waar we eigenlijk staan. En wat dan onze agenda is voor de komende periode. Steeds meer wordt duidelijk dat de huidige exponentiële ontwikkeling van technologie essentiële drivers zijn om onze 2030 doelen gerealiseerd te krijgen.

reacties: 1

lees meer

Leidt IT-falen tot verhoogde IT-competenties bij bestuurders?

door: Cokky Hilhorst, 30 december 2022

IT-kennis bij bestuurders draagt bij aan het creëren van waarde voor organisaties. Worden bestuurders na grote operationele IT-storingen dan ook vervangen door IT-competentere mensen? Toezichthouders wijzen vaak de uitvoerende bestuurders aan als de ‘zondebok’. Bij de overheid moet soms de bewindspersoon het veld ruimen. Doeltreffend? Nee.

reacties: 5

lees meer

Morele verwonding

door: Piek Visser-Knijff, 21 december 2022

Rijksambtenaren zitten geregeld met de vraag of datgene waar ze mee bezig zijn wel het juiste is om te doen. Het toeslagenschandaal heeft niet alleen leed veroorzaakt bij de ouders en kinderen, maar ook bij bij de ambtenaren van de Belastingdienst zelf. Om aan herstel van vertrouwen te werken moet er ook oog voor hen zijn.

lees meer

De sleutel voor toekomstbestendige ICT

door: Jan Willem Boissevain, 19 december 2022

Jan Willem Boissevain

Bij de overheid gaat meer dan 40 procent binnen 3 jaar met pensioen. Binnen 5 jaar is de uitstroom van oudere medewerkers bijna 60 procent, waarvan de grootste groep de ICT-professionals betreft. Waardevolle ICT-kennis en -ervaring verlaat in korte tijd de overheid. Maak de informatievoorziening toekomstbestendig!

reacties: 1

lees meer

Digitalisering en onze doorgeslagen driften

door: Kees Verhoeven, 13 december 2022

Digitalisering is een zegen, biedt grote kansen en hoe dan ook kunnen we niet meer zonder. Maar er zijn ook serieuze keerzijden. Als we onze economie, samenleving en democratie in de toekomst gezond willen houden moeten we remedies vinden tegen het verkeerde, verslaafde en dwangmatige gebruik van big data, social media en smartphones.

reacties: 2

lees meer

Perfect storm

door: Christian Verhagen, 12 december 2022

Christian Verhagen

De komende jaren zullen Europese ontwikkelingen, zoals de AI Act, Data Governance Act en de Data Act zich in razend tempo vertalen naar Nederlandse kaders. Het samenkomen van Europese en Nederlandse initiatieven kan een perfect storm veroorzaken als we niet investeren in datamanagement en data governance.

lees meer

Learning by doing

door: Dirk-Jan de Bruijn, 6 december 2022

Onze maatschappelijke opgaven op het vlak van klimaat, energie, zorg en mobiliteit zijn onmogelijk te realiseren zonder een gedragsverandering. De vraag is of dat werkt met top-dow campagnes, bedacht vanachter een Haags bureau. Waarom niet eens experimenteren met innovatieve technologieën om gedragsveranderingen te bewerkstelligen?

reacties: 1

lees meer

Devaluatie van de democratie

door: Sophie in 't Veld, 30 november 2022

Het Europees Parlement onderzoekt misbruik van spyware door over­heden, bedoeld om georganiseerde misdaad op te sporen en aanslagen te voorkomen, maar die wordt ingezet om journalisten, oppositiepolitici en regeringscritici te bespioneren. Dit baart grote zorgen. Het is tijd dat meer mensen bezorgd worden over de ernstige devaluatie van de democratie.

reacties: 1

lees meer

Onder architectuur bouwen is duurzaam

door: Hans Timmerman, 28 november 2022

Een goed informatiesysteem beweegt mee in de tijd met product, markt en cultuur. Hoe beter de informatie-architect dat heeft meegenomen in zijn ontwerp, hoe robuuster de architectuur is voor de toekomst. De uitspraak ‘a good architecture last for ever’ is een waarheid als een koe en meestal de duurzaamste oplossing.

reacties: 1

lees meer

Tegengif

door: Sander Klous, 22 november 2022

Partijen als Apple of Google schermen hun nieuwe toepassingen graag af voor de concurrent om daarmee hun eigen klantenbestand te vergroten. Eurocommissaris Margrethe Vestager begrijpt dat heel goed en wil al te machtige afgeschermde bolwerken voorkomen. Interoperabiliteit is het toverwoord.

reacties: 1

lees meer

Laten we experimenteren met alternatieven voor platforms als Twitter

door: Martijn Arets, 21 november 2022

Wat zijn de plannen van Elon Musk met het Twitter-platform? We kunnen met regelgeving de machtige commerciële platformen ‘aan banden’ proberen te leggen. We zouden ook zelf meer kunnen experimenteren met alternatieve platforms om zelf een goede gesprekspartner in het debat te kunnen zijn.

lees meer