zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

De burger centraal, maar nu ook écht

door: Willem Pieterson, 18 december 2017

‘Stop met het opschrijven van vage dienstverleningsambities’. Burgers hebben er veel meer aan als we reële doelen opstellen en continue meten of die doelen ook bereikt worden.

reacties: 1

lees meer

Nieuwe realiteit

door: Rob van de Velde, 14 december 2017

Rob van de Velde

De digitale transformatie voltrekt zich snel en is niet te stoppen. Grote vraag is of wij ons als overheid voldoende voorbereiden op die nieuwe realiteit. “Ik heb de indruk van niet.”

reacties: 1

lees meer

Verantwoorde digitale samenleving

door: Linda Kool, 13 december 2017

Linda Kool

Er ligt een belangrijke uitdaging als het gaat om de kansen van digitalisering optimaal te benutten en tegelijkertijd publieke waarden te borgen. Dat vraagt om een brede maatschappelijke visie.

lees meer

CISO: een easy job...

door: Youri Lammerts van Bueren, 12 december 2017

Youri Lammerts van Bueren

Als CISO ben je te vergelijken met een voetbalcoach. Je zet de lijnen uit, traint een team, bent verantwoordelijk voor de resultaten, maar anderen moeten het doen. Simpel toch?

reacties: 3

lees meer

Samenwerken doorbreekt vendor lock-in!

door: Edo Plantinga, 12 december 2017

Edo Plantinga

Een groot deel van de overheid zit vast in een vendor lock–in van gesloten software. Onnodig, want een oplossing is er. Open source software en de bereidheid om samen te werken.

reacties: 6

lees meer

Transparante robotadviseur

door: Jan Willem Boissevain, 11 december 2017

Jan Willem Boissevain  directeur Public  Pegasystems

Robots kunnen veel taken van de mens overnemen en beïnvloeden ons gedrag zonder dat wij ons daar bewust van zijn. Maar helemaal ‘waterdicht’ zijn de robots nog niet.

lees meer

Misplaatst vertrouwen in de toekomst

door: Ruben Boyd, 11 december 2017

Ruben Boyd

‘Vertrouwen in de toekomst’. Dat is het motto van Rutte-III. Spiegelt het regeerakkoord dat vertrouwen ook echt af, of is een misplaatst vertrouwen in de toekomst meer van toepassing?

lees meer

Framework for privacy of the machine

door: Ben van Lier, 8 december 2017

iBestuur academie, mastercourse smart cities - Ben van Lier

De ontwikkeling van blockchain lijkt te verschuiven van publiek en permissionless naar privaat en permissioned, waarbij systemen onderling communiceren en besluiten nemen.

lees meer

Zet de luiken open!

door: Tom Kunzler, 7 december 2017

Tom Kunzler - Open State Foundation

Inwoners, journalisten of bedrijven hebben het recht om bij overheden informatie op te vragen. Ook digitaal, maar het zijn met name gemeenten die daarbij de nodige drempels opwerpen.

lees meer

Weeffout in het vergeetrecht

door: Menno Weij, 6 december 2017

Menno Weij - SOLV

Er zit een weeffout in het vergeetrecht: daar waar het om bijzondere of strafrechtelijke gegevens gaat. Google wil duidelijkheid, maar de wetgever en toezichthouder zitten stil.

lees meer

Volstrekt doorgeslagen!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 5 december 2017

De daadwerkelijke verzilvering van de ambitieuze vergezichten uit het regeerakkoord vraagt nadrukkelijk om het besef dat we innovaties anders moeten besturen en anders moeten accommoderen.

lees meer

Self-Sovereign Consent

door: Sandra van Heukelom-Verhage, 4 december 2017

Sandra van Heukelom

Een van de trendy begrippen is Self-Sovereign Identity, oftewel burgers die zelf regie voeren op de verstrekking van gegevens aan derden. Hoe past Self-Sovereign Consent in die ontwikkeling?

reacties: 1

lees meer

Maak publieke waarden concreet

door: Larissa Zegveld, 30 november 2017

Als het gaat over publieke waarden, dan wordt het snel abstract. Waarom leren we niet van de manier waarop IT wordt ontwikkeld: kortcyclisch, in kleine stappen én met gebruikers.

lees meer

De kracht van een digitale handtekening

door: Jos van den Oever, 29 november 2017

Jos van den Oever

Recent verstuurde Follow The Money e-mails zogenaamd namens leden van de Tweede Kamer. Dit was gemakkelijk te voorkomen geweest. Hoe? Door een digitale handtekening te gebruiken!

reacties: 2

lees meer

Reason yourself out of blockchains

door: Bart Jacobs, 28 november 2017

Bart Jacobs

Scherpe, kritische vragen zijn nodig als antwoord op opdringere blockchaingurus met hyperige beloften. Waar staan bijvoorbeeld de gevoelige gegevens en hoe zijn ze beschermd?

reacties: 6

lees meer