zoeken binnen de website

weblog

De rubriek Weblog biedt plaats voor blogbijdragen van auteurs uit de publieke en private sector, dan wel van auteurs op persoonlijke titel. De redactie behoudt zich het recht voor blogbijdragen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten. Blogbijdragen kunt u sturen naar redactie at ibestuur.nl

Van Europa kunnen we leren innoveren

door: Melanie Peters, 21 januari 2021

Deze maand startte de Europese Unie met een nieuw innovatiebeleid voor de komende zeven jaar: Horizon Europe. Weinig mensen zullen het hebben gemerkt, maar dat lijkt meer dan alleen het verhangen van een duur bordje (bijna 12 miljard euro per jaar). Het kan het begin zijn van een nieuwe innovatieaanpak waarvan ook Nederland kan profiteren.

lees meer

Overheid moet gaan handhaven op internet

door: Michiel Steltman, 20 januari 2021

Michiel Steltman

Draai de privatisering handhaving op internet terug, betoogt Michiel Steltman. Het is tijd voor co-regulering, op basis van duurzame publiek-private samenwerking, zonder einddatum.

reacties: 3

lees meer

Omgevingswet wordt mislukt experiment

door: Fred Kistenkas, 19 januari 2021

De komende Omgevingswet zal hopeloos falen, stelt Fred Kistenkas. Zo’n integrale wet geldt nog nergens, behalve in Nieuw-Zeeland. Daar is hij deze zomer door een staatscommissie aan een grondige wetsevaluatie onderworpen en genadeloos gefileerd. Conclusie: weg die wet.

lees meer

Vaccin inentingsverklaring

door: Rob van den Hoven van Genderen , 19 januari 2021

Rob van den Hoven van Genderen

Is een inentingsverklaring een aanvaard toegangsbewijs voor maatschappelijke activiteit? Ik acht het niet waarschijnlijk dat er een nieuwe aanpassing van de corona noodwet komt voor zowel de registratie van gevaccineerden als voor de uitwisseling van die gevoelige gegevens tussen gezondheidsinstellingen.

lees meer

Visie ontwikkelen met data, het kan!

'Van beleids- naar datacyclus'

door: Guido Muller, 18 januari 2021

Portret Guido Muller

Van beleidscyclus naar datacyclus? We zitten al lang in de datacyclus, betoogt Guido Muller. Technologische transitie gaat altijd hand in hand met bestuurlijke veranderingen. Alleen bij provincies, waar Paul Strijp en ondergetekende werkzaam zijn, houdt het relict beleidscyclus nog relatief lang stand.

lees meer

Gov.nl

door: Larissa Zegveld, 23 december 2020

Waarom lukt het maar niet om als overheid op één domeinnaam-extensie over te gaan?

reacties: 5

lees meer

Deepfake verbod?

door: Rob van den Hoven van Genderen, 23 december 2020

Rob van den Hoven van Genderen

Is het zonder meer strafbaar stellen van deep fake technologie in algemene zin wenselijk? Of lost zo’n verbod niets op?

reacties: 1

lees meer

Informeel leren

door: Evert-Jan Mulder, 22 december 2020

De te eenzijdige focus op formeel leren in (overheids-)organisaties werkt contraproductief in tijden van digitale disruptie.

lees meer

Op naar een sterke(re) raad

door: Marcel Krassenburg, 22 december 2020

Marcel Krassenburg

Informatisering van raadswerk en de griffie zou een kwestie van tijd moeten zijn, maar de praktijk is weerbarstiger.

lees meer

Een koortsig AP?

door: Menno Weij, 17 december 2020

Menno Weij - SOLV

De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat het temperaturen van werknemers niet mag, maar waar baseren zij zich eigenlijk op?

reacties: 1

lees meer

Hoopvolle eindejaarsmijmering

door: Tom Bolsius , 17 december 2020

Tom Bolsius

Tip voor de overheid, ook buiten crisissituaties: Laat de community zo veel mogelijk meekijken, meedenken en meebouwen.

lees meer

iBestuur is ook iLeiderschap!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 16 december 2020

Wat betekenen al die nieuwe technieken voor onze houding en gedrag? Wat stelt dit aan eisen voor ons iLeiderschap?

lees meer

Een positief geluid

door: Christian Verhagen, 9 december 2020

Christian Verhagen

Binnen de overheid lijkt een tweedeling te ontstaan tussen dataliefhebbers en datasceptici. Wat is er aan de hand?

reacties: 1

lees meer

Wil je klant of product zijn?

door: Jan Willem Boissevain, 7 december 2020

Jan Willem Boissevain

In hoeverre ben je bereid 1 euro per maand te betalen voor een privacyvriendelijke en reclamevrije sociale media app?

lees meer

Regels voor de slimme stad

door: Wim Willems, 3 december 2020

Wim Willems

De gemeente Apeldoorn tekent de ‘City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, maar wat betekent die stap eigenlijk?

lees meer