Veiligheid voor iedereen

door: Larissa Zegveld, 4 april 2017

Organisaties investeren flink in informatieveiligheid. Maar hoe zit het met de informatieveiligheid van burgers? Die verhouding is scheef en vraagt om actie.

reacties: 2

lees meer

- - - - -

Zet één ambtenaar op bedrijfsvoering

door: Rob Meijer, 29 maart 2017

De bedrijfsvoering bij de rijksoverheid is aardig op orde, vooral door de noodzaak tot bezuinigen. Maar nu is één ambtenaar nodig om dat zo te houden.

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Prestatie-indicator wordt doel

door: Jan Willem Boissevain, 27 maart 2017

Boissevain, Jan Willem

Organisaties meten veelvuldig prestaties, maar als wij ons laten leiden door ‘meten is weten’ zullen wij nooit meer weten dan wij meten.

lees meer

- - - - -

Rutte 3 en digitale innovatie?

door: Evert-Jan Mulder, 23 maart 2017

Nederland zakt steeds meer op de internationale e-ranglijst. Hoog tijd dus voor Rutte 3 om echt werk te gaan maken van die digitale innovatie.

lees meer

- - - - -

Daadkrachtig doorzetten

door: Bas Eenhoorn, 23 maart 2017

Zou een ‘minister van informatiebeleid’ zonder de huidige succesvolle interbestuurlijke aanpak zijn taak aankunnen? Ik beantwoord die vraag ondubbelzinnig met nee.

lees meer

- - - - -

Publieke waarden in de i-samenleving

door: Larissa Zegveld, 21 maart 2017

Een belasting op robots? Het is hard nodig dat we nadenken over het effect van digitalisering op publieke waarden. Die visie ontbreekt nu.

reacties: 2

lees meer

- - - - -

De organisatie van de overheid

door: Willem Pieterson, 20 maart 2017

Er wordt volop nagedacht over de wijze van organiseren binnen de overheid. Maar waarom zien we zo weinig alternatieven voor de huidige bureaucratie?

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Heel druk

door: Titus Mars, 15 maart 2017

CIA-geheimen liggen op straat. We moeten nagaan of alle zero-days die we zelf op de plank hadden liggen waardeloos zijn geworden of dat we nog iets over hebben.

lees meer

- - - - -

Digitalisering maakt overheid tot black box

door: Rob Meijer, 14 maart 2017

De snelheid van de digitalisering zou aanleiding moeten zijn om overheidsinstituties tegen het licht te houden en hun huidige toegevoegde waarde te bezien.

lees meer

- - - - -

Het wenkend perspectief bijstellen

door: Larissa Zegveld, 13 maart 2017

We zullen naast de stapsgewijze, projectmatige aanpak ook een andere aanpak moeten kiezen om de ontwikkelingen bij te houden: verkenningen in pilots.

reacties: 2

lees meer

- - - - -

Belangrijk kabinetsbesluit is genomen

door: Bas Eenhoorn, 9 maart 2017

De financiering van de digitale infrastructuur van de overheid is geregeld, al is het niet tot ieders tevredenheid. Maar er zullen ook budgetten moeten worden vrijgemaakt voor innovatie.

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Pact tegen populisme

door: Dirk-Jan de Bruijn, 2 maart 2017

Met perspectief biedende toekomstbeelden over de toepassing van techniek zouden we nieuw economisch elan kunnen genereren.

lees meer

- - - - -

Smart City: doen de Belgen het beter?

door: Evert-Jan Mulder, 2 maart 2017

Welke speelruimte heeft de lokale bestuurder om nu al te investeren in smart city? Bij onze zuiderburen is een mooi voorbeeld te vinden.

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Gedigitaliseerd vertrouwen

door: Jan Willem Boissevain, 1 maart 2017

Boissevain, Jan Willem

Burgers vertrouwen de politiek niet en de overheid vertrouwt de burgers niet. Als we elkaar niet meer vertrouwen, kan blockchain het onderlinge vertrouwen dan digitaliseren?

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Blockchain kan IoT beveiligen

door: Ben van Lier, 27 februari 2017

iBestuur academie, mastercourse smart cities - Ben van Lier

Om de veiligheid in een wereld van onderling verbonden objecten moeten we accepteren dat wij verantwoordelijkheden moeten overdragen aan die objecten zelf

lees meer