Data en ai
Blog

Waarom datagovernance prioriteit moet krijgen boven werken met AI

AI-systemen zijn slechts zo goed als de gegevens die ze gebruiken. | Beeld: Shutterstock/iBestuur

In de moderne digitale economie zijn gegevens de nieuwe brandstof die organisaties aandrijft, en kunstmatige intelligentie (AI) is de motor die deze brandstof omzet in krachtige inzichten en acties. Maar terwijl we haast maken om AI-technologieën te implementeren, blijft de kwaliteit en integriteit van de gebruikte gegevens vaak onderbelicht. Hier ligt de cruciale rol van datagovernance: het verzekeren van betrouwbare, accurate en ethisch verantwoorde gegevens die AI-systemen voeden.

Hier zijn vier redenen waarom datagovernance de prioriteit moet krijgen boven werken met AI.

1. Kwaliteitsborging van Gegevens

AI-systemen zijn slechts zo goed als de gegevens die ze gebruiken. Onnauwkeurige, onvolledige of verouderde gegevens kunnen leiden tot foutieve inzichten en beslissingen, waardoor de efficiëntie van AI-oplossingen aanzienlijk wordt verminderd. Datagovernance zorgt voor continue kwaliteitscontroles en -processen die de integriteit en nauwkeurigheid van de gegevens waarborgen. Dit zorgt ervoor dat AI-modellen worden getraind met de best mogelijke gegevens, wat resulteert in betrouwbaardere en effectievere uitkomsten.

2. Compliance en regelgeving

Met de toenemende focus op privacy en datasecurity, zoals onderstreept door regelgevingen zoals de AVG, is het essentieel dat organisaties hun gegevensbeheer op orde hebben. Datagovernance helpt bij het vaststellen van duidelijke beleidsmaatregelen en procedures om aan deze wettelijke vereisten te voldoen. Zonder een sterke datagovernance-structuur riskeren bedrijven niet alleen juridische sancties, maar ook verlies van vertrouwen bij klanten en partners.

3. Ethische verantwoordelijkheid

Naarmate AI-systemen steeds autonomer worden, groeit ook de noodzaak om ethische overwegingen in het gebruik van gegevens te waarborgen. Datagovernance frameworks zijn cruciaal om te zorgen dat de gegevensverzameling en -gebruik transparant, eerlijk en zonder vooroordelen verloopt. Dit beschermt niet alleen de rechten van de individuen wiens gegevens worden gebruikt, maar bevordert ook maatschappelijk verantwoord ondernemen.

4. Toekomstbestendige bedrijfsstrategieën

In een snel veranderende technologische wereld is de mogelijkheid om snel en effectief te reageren op nieuwe kansen essentieel. Een solide datagovernance-beleid zorgt voor een flexibele en schaalbare gegevensarchitectuur die kan meegroeien met nieuwe zakelijke behoeften en technologieën, zoals AI. Door datagovernance voorrang te geven, zorgen organisaties voor een robuuste basis waarop AI-initiatieven succesvol kunnen worden opgebouwd en uitgebreid.

Lees ook:

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren