zoeken binnen de website

weblog

Stem ICT wijzer

door: Chris Holman, 23 augustus 2012

Chris Holman

Ik heb de stemwijzer getest en alle vragen met ‘oneens’ beantwoord en daarna alle vragen met ‘eens’ beantwoord. Het resultaat is verrassend.

lees meer

Bericht van e-overheidsfront: alles OK

door: Peter Mom, 16 augustus 2012

Peter Mom

Bij de overheid gaat veel om. En de burger mag dat weten. Dus heeft de overheid veel medewerkers communicatie die de burger informeren. Informeren?

lees meer

Gezonde prikkel is achterhaald

door: Jan Willem Boissevain, 13 augustus 2012

Jan Willem Boissevain

In de netwerksamenleving werkt het stimuleringsbeleid van overheid en bedrijven niet meer. Mensen halen voldoening uit wat zij zelf tot stand brengen.

lees meer

De minister-president als CIO

door: Titus Mars, 9 augustus 2012

Titus Mars

Bezuinigen doe je beter met goede bedrijfsvoering dan op de bedrijfsvoering. Daar is enterprise architectuur voor nodig die op het juiste niveau wordt opgehangen.

reacties: 1

lees meer

Hoogrisicovolle ICT-projecten

door: Peter Mom, 1 augustus 2012

Peter Mom

Financiën is goed voor bijna de helft van de overschrijdingen van grote ICT-projecten bij het Rijk. Maar het gaat beter: vorig jaar was het ruim de helft.

lees meer

'En sluit af met een hekje'

door: Maarten Ruys, 31 juli 2012

Maarten Ruys

Die afhankelijke rol van de klant staat wel heel ver af van de boodschap die ook verkondigd wordt: de klant staat centraal, wij zijn er voor u, zonder uw vraag geen aanbod, geen bestaansrecht.

reacties: 1

lees meer

Perverse prikkels

door: Bas Linders, 24 juli 2012

Bas Linders

Er is nooit iets bekend geworden over parlementariërs of hoge ambtenaren die, betrapt in roze damesondergoed in obscure gelegenheden, werden afgeperst door ICT-leveranciers.

reacties: 2

lees meer

Brand!

door: Chris Holman, 23 juli 2012

Chris Holman

Bent u klaar voor een calamiteit zoals nu in Waalre heeft plaatsgevonden en heeft u de formule risico=kans*ernst er weer bij gehaald?

lees meer

Neutrale ambtenaar in een wereld 2.0

door: Fatou van den Hoff, 23 juli 2012

Fatou van den Hoff

Sommige Kamerleden vinden dat ambtenaren slechts politieke besluiten moeten uitvoeren. Dat toont geen vertrouwen in of respect voor de ambtenaar en zijn mening.

reacties: 3

lees meer

Wat kost 65 + 1 + 1 + 1 + 2 + 2 … ?

door: Joost Visser, 20 juli 2012

Joost Visser

De pensioenleeftijd gaat stapsgewijs naar 67 jaar. De baten zijn helder. De ICT-kosten, op zijn minst enkele tientallen miljoenen euro’s, lijken niet meegenomen in een kosten-baten analyse.

reacties: 1

lees meer

U heeft een ongeoorloofd teken gebruikt

door: Carolien Schönfeld, 16 juli 2012

Carolien Schoenfeld

Nederland staat zesde in Europa als het gaat om e-dienstverlening. De slogan Belgendoenhetbeter.nl was meesterlijk, maar indertijd al lichtelijk overdreven en inmiddels dus gewoon onzin.

reacties: 2

lees meer

Open data: goudmijn of geldverspilling

door: Wolfgang Ebbers, 12 juli 2012

Wolfgang Ebbers

Open data zijn niet alleen goed voor innovatie en efficiëntie van overheden. Ze zijn ook goed voor de economie, toch? Of dreigt hier een nieuw soort geldverspilling?

reacties: 2

lees meer

DLG: alleen intranet is niet genoeg

door: Davied van Berlo, 12 juli 2012

Davied van Berlo

Een netwerkorganisatie heeft ook een netwerkomgeving nodig. Dienst Landelijk Gebied koos voor een combinatie van Rijksportaal en Pleio.

lees meer

Invloed in Brussel

door: Henri Rauch, 10 juli 2012

Henri Rauch

Soms doen wij in Nederland alsof Brussel niet bestaat. Een dergelijk standpunt is echter niet lang vol te houden, zeker niet in belangrijke grensoverschrijdende zaken zoals ‘de cloud’.

lees meer

Taartjes + schuimwijn

door: Peter Mom, 6 juli 2012

Peter Mom

Over Haagse standaardisatieplannen, Twentse convenanten en Haagse pr, wat ervan terechtkwam en Skype als ondermijnend gebaar naar de calculerende burger.

lees meer