Hoezee, verkiezingen!

door: Dirk-Jan de Bruijn, 8 september 2016

Dirk Jan de Bruijn

De elektronische overheid is niet eens een thema voor de politieke partijen. Terwijl we toch in de richting zullen moeten van een systeemverandering.

lees meer

- - - - -

Goed, snel en goedkoop kan wél

door: Jan Willem Boissevain, 6 september 2016

Jan Willem Boissevain

Kwaliteit moet altijd de dominante sturingsvariabele zijn. Maar juist die variabele ontbreekt nog steeds in alle rapportages: wat is het effect?

lees meer

- - - - -

Veilig digitaal

door: Bas Eenhoorn, 1 september 2016

Als het om digitalisering gaat kabbelen onze bestuurders rustig door. Het wordt tijd dat in de komende kabinetsformatie geld wordt vrijgemaakt.

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Ontslakken

door: Bas Linders, 1 september 2016

Bas Linders

In de provincie bereidt men zich voor op de Omgevingswet. Zo zijn er inmiddels vier actieprogramma’s: verbeteren, vlottrekken, vertrouwen en ontslakken.

lees meer

- - - - -

99 procent is waardeloos

door: Seger de Laaf, 25 augustus 2016

Tegen beter weten in blijven wij er maar content uit stampen, terwijl 99 procent van onze klanten daar maar 1 procent van leest. Hoe nuttig is dat?

lees meer

- - - - -

De eOverheid en de politiek

door: Willem Pieterson, 23 augustus 2016

Wat vinden de zeven grootste politieke partijen eigenlijk van de eOverheid? Samenvattend: erg weinig. Is dat erg? Dat is niet aan mij. Is het jammer? Vind ik wel.

reacties: 2

lees meer

- - - - -

ABN AMRO verzint het maar

door: Peter Lievense, 22 augustus 2016

Peter Lievense

Als er minder woningen gebouwd worden omdat gemeenten er niet in slagen om tijdig vergunningen af te geven dan is dat nieuws. Dus de auteur van het rapport gebeld.

lees meer

- - - - -

NU

door: Bas Eenhoorn, 18 augustus 2016

Het wordt tijd dat digitalisering op de politieke agenda komt. We moeten helderheid creëren over wat de overheid zal moeten mogelijk maken en regelen.

lees meer

- - - - -

Gemak wint altijd

door: Seger de Laaf, 12 augustus 2016

Beveiliging, privacy of auteursrechten vliegen de deur uit, zodra iets te leuk is om te laten liggen. Dat kun je de gebruiker niet aanrekenen.

lees meer

- - - - -

The Netherlands Goes Digital

door: Peter Mom, 9 augustus 2016

Peter Mom

Hoe een eenmalige uitgave van een of twee ministeries de aandacht kan vestigen op al dan niet verminderde complexiteit van plannen voor handig inloggen. Helder is anders.

reacties: 3

lees meer

- - - - -

De eerste twee jaar

door: Bas Eenhoorn, 4 augustus 2016

Het is duidelijk dat er na twee jaar Digicommissaris nog veel werk aan de winkel is. Er is nog een aantal ‘uitdagingen’.

reacties: 1

lees meer

- - - - -

Stip op de horizon

door: Dirk-Jan de Bruijn, 3 augustus 2016

Posities en structuren blijven het maar winnen. We moeten nu eens niet alleen heldere en concrete doelen stellen, maar ook zeggen: ‘dit staat er straks’.

lees meer

- - - - -

Verkoopverhaal

door: Niels Groen, 1 augustus 2016

Een recent BIT-advies breekt gelukkig met het maakbaarheidsdenken bij de overheid. Een business case moet meer zijn dan een verkooppraatje.

lees meer

- - - - -

Nieuwe banen

door: Jan Willem Boissevain, 25 juli 2016

Jan Willem Boissevain

UWV verwacht een groot tekort aan ICT-deskundigen. Het wordt tijd om in Europa iets te doen aan de scheefgroei in vraag en aanbod van ICT’ers.

lees meer

- - - - -

Oplossingen in plaats van problemen

door: Bas Eenhoorn, 21 juli 2016

Een trip naar Estland leert mij vooral dat we het in Nederland niet slecht doen, maar wel veel te ingewikkeld en met veel te veel eigen baasjes.

reacties: 4

lees meer