zoeken binnen de website

Bikkelen

door: Ingrid Hoogstrate | 7 februari 2018

Ingrid Hoogstrate

Gemeenten willen hun dienstverlening en bedrijfsvoering naar een hoger plan tillen. Dat willen ze samen doen. Hoe zorgen we ervoor dat die gezamenlijkheid beklijft en concreet wordt?

Gemeenten hebben met Samen Organiseren de lat behoorlijk hoog gelegd. Hun ambities om veel meer gezamenlijk op te trekken in de verbetering van hun dienstverlening en bedrijfsvoering zijn groot. De wil en het bestuurlijke draagvlak om dit ook echt te gaan realiseren, zijn er. Nu is het een kwestie van doen. Ik weet uit ervaring dat dat niet makkelijk is. Zoals ik eerder schreef in mijn voorwoord voor iBestuur Impact: dat is bikkelen.

De dienstverlening en bedrijfsvoering moderniseren is veel meer dan een nieuwe toepassing invoeren. Het is echt een andere manier van werken en van denken. Dat kost tijd, dat roept soms weerstand op, het is kortom niet makkelijk. Niet je eigen belang als organisatie vooropstellen, maar ontdekken waarmee we inwoners en ondernemers echt centraal stellen. En daar dan – samen – voor gaan. Daar staan gemeenten nu voor.

Ik werk inmiddels zeventien jaar bij, voor en met gemeenten en ik zie een duidelijke ontwikkeling. Ik was onder meer betrokken bij de implementatie van Suwinet en het Digitaal klantdossier. Dat deden we met een stappenplan: gemeenten kregen een model stappenplan en gingen daar mee aan de slag. Stapsgewijs ontwikkelde die aanpak zich, via de verschillende ondersteuningsprogramma’s die KING uitvoerde. Nu werken we met een breed productportfolio in de Digitale Agenda 2020. Gemeenten innoveren zelf in concrete projecten en werken met elkaar samen via instrumenten als de Pilotstarter en Initiate. Ze kunnen in een Roadmap zien wat er op hen afkomt en daar zelf hun aanpak en planning op afstemmen. En gemeenten zetten een stap verder. Ze gaan niet alleen samen innoveren, maar ook ontwikkelen en implementeren. Hierdoor laten ze ook hun stem richting de rijksoverheid veel krachtiger horen.

Wat ik hier schets zijn de algemene lijnen, want er was en is nog steeds een grote diversiteit aan gemeenten. Niet alleen verschillen gemeenten van elkaar, er zijn ook grote verschillen per domein en thema in hoe gemeenten al dan niet samen ontwikkelen en implementeren. Zowel qua inhoud als in tempo. Voor de Omgevingswet gebeuren bijvoorbeeld heel andere dingen dan in het sociaal domein. Maar in het algemeen durf ik te stellen dat gemeenten steeds sterker en daadkrachtiger zijn. Zoals burgers zich niet meer laten vertellen wat ze moeten doen, worden ook gemeenten bewuster in wat ze wel en niet kunnen en willen. De komende tijd zal uitwijzen hoe we dit “samen bikkelen” volhouden en tot successen laten leiden. Dat krijgt dit jaar vorm, door de Taskforce Samen Organiseren en het College voor Dienstverleningszaken.

VNG Realisatie ondersteunt, versterkt én borgt deze gezamenlijke beweging van gemeenten. We zijn nu bezig met de uitvoering van het jaarprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2018, waarin de eerste speerpunten van de Taskforce Samen Organiseren en het College voor Dienstverleningszaken zichtbaar zijn. Zoals het idee dat we niet meer 380x ontwikkelen en implementeren, maar 1x voor alle 380 gemeenten. En de manier van innoveren, bottom-up, dat gemeenten goede oplossingen delen en verder ontwikkelen zodat het uiteindelijk een standaard wordt voor alle gemeenten. Dat geldt zowel voor basisprocessen als dienstverlening en informatievoorziening. Met als hoger doel natuurlijk dat we helpen de échte vraagstukken waar inwoners en ondernemers mee te maken hebben, op te lossen. Tijdens het VNG Realisatie-congres op 28 maart a.s. verkennen gemeenten met elkaar wat de mogelijkheden zijn, werken ze aan concrete ideeën en worden de eerste resultaten van deze samenwerking getoond. Ik hoop daar velen van u te treffen!

Dit is mijn laatste blog als waarnemend directeur van VNG Realisatie, want op 1 februari is Hugo Aalders begonnen als directeur. Hij zal op deze plek gaan bloggen en ik wil hem voor zijn eerste blog graag iets voorleggen. Het gaat over de uitdaging waar gemeenten, en dus ook VNG Realisatie, voor staan: hoe laten we het eigenaarschap dat gemeenten voelen voor Samen Organiseren gepaard gaan met gezamenlijkheid? Hoe borg je een gezamenlijke focus, tempo en gezamenlijk beheer?

Dat zijn geen gemakkelijke vragen, maar ze zijn wel belangrijk als we de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering echt naar een hoger plan willen tillen. Zoals ik al stelde aan het begin van dit blog: dat is bikkelen. Ik vind het een fantastische uitdaging en ik blijf daaraan werken, vanuit VNG Realisatie.

Ingrid Hoogstrate is adjunct-directeur van VNG Realisatie

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.