Trendrapport: De staat van de menselijke maat

11 mei 2023
Partner: Blueriq

Hoe kijken medewerkers van overheidsorganisaties naar alle ontwikkelingen rondom dienstverlening binnen de overheid? Daar hebben wij samen met iBestuur en RVS Marketing onderzoek naar gedaan. Middels een survey en diepte interviews hebben 73 medewerkers uit de overheidsdienstverlening deel kunnen nemen aan dit onderzoek.

Onderzoeksopzet

Onderstaand een paar voorbeelden van de onderzoeksvragen:

  • Wat zijn de grootste uitdagingen van overheidsorganisaties?
  • Is de menselijke maat voldoende voelbaar in het contact met de overheid?
  • Wat versta je onder menselijke maat?
  • De toegankelijkheid tot dienstverlening van overheidsorganisaties is niet altijd eenvoudig, waar ligt dat aan?

Naast de online vragenlijst zijn er diverse interviews afgenomen met beslissers en procesverantwoordelijken binnen centrale en lokale overheidsorganisaties. Het kwantitatieve onderzoek, middels de online survey, betreft het tweede en afsluitende onderdeel van het veldwerk. Het onderzoek is gebaseerd op bestaande onderzoeken en rapporten van oa. Kantar en Nationale Ombudsman.