VNG & Gartner: Eindelijk duidelijkheid over NLX?

26 oktober 2022
Partner: Enable U

Beeld: Enable-U

De belangrijkste les die vaak vergeten wordt bij grote IT projecten is dat het project vooral “verkocht” moet worden aan iedereen die er bij betrokken is. Als de toekomstige gebruikers van de nieuwe standaarden, software of diensten niet inzien wat de voordelen en/of nadelen zijn zal de adoptie enorme vertragingen oplopen of zelfs mislukken. Van Common Ground en HaalCentraal is inmiddels wel bekend waar het in grote lijnen voor staat en wat de voor- en nadelen zijn.

Uit het onderzoek dat VNG door Gartner heeft laten doen is echter gebleken dat er veel onduidelijkheid bestaat over het component NLX dat lang, door velen, als integraal onderdeel van Common Ground werd gezien. De meeste verwarring is ontstaan door het feit dat er een onduidelijke mix was tussen de standaards en de definities ervan en de techniek die nodig is om alles te laten werken. Het Gartner rapport (Objectivering NLX) laat er geen twijfels over bestaan en geeft duidelijke richtlijnen over de te volgen strategie: De VNG moet haar verantwoordelijkheid nemen voor de standaards, een overkoepelende API Directory en een uniforme API testomgeving. De technische oplossing (het beheer en de beveiliging van API’s) moet aan de industrie overgelaten worden. Het advies van Gartner is om deze beslissing en ook het hoe- en waarom vooral goed uit te leggen aan alle belanghebbenden. Het moet “verkocht” worden om tot een optimale adoptie te komen.

In simpele woorden betekent dit dat iedereen (en dat zijn de meeste overheidsinstellingen) die nu al met veel pijn en moeite een API Management omgeving hebben ingericht of daar een oplossing voor hebben geadopteerd met een technologie partner, geen tweede (NLX) omgeving hoeven te implementeren. De huidige API Management oplossingen kunnen deze taak invullen en er zal geen sprake zijn van desinvestering of overlappende software. En dat scheelt tijd en geld en zal zorgen voor een snellere adoptie.

Whitepaper

Voor een uitgebreide analyse van de impact van deze beslissing is een White Paper beschikbaar op de website van Enable-U.