Overheid in transitie
Nieuws

14 maart meer duidelijkheid over Omgevingswet

De Eerste Kamer wil dat er op 7 maart plenair over de invoering van de Omgevingswet wordt vergaderd en een week later over het Ontwerp KB wordt gestemd. Dat bleek deze week bij een commissievergadering van de senaat waar door het Adviescollege ICT-Toetsing een briefing werd gegeven over het Indringend Ketentesten van het DSO.

Invoering van de Omgevingswet is voorzien op 1 januari 2024. | Beeld: Shuttertsock

Te weinig getest

Paul Klint van het Adviescollege ICT-toetsing ziet ‘langzaam maar zeker een licht positieve richting’ bij de ontwikkeling van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), maar hij bleef behoedzaam in zijn bewoordingen. Dit heeft te maken met het feit dat een centrale, geïntegreerde testomgeving van het DSO nog altijd ontbreekt. Hierdoor heeft het college geen zicht op waar de fouten zich exact afspelen en laat ook de trend in het aantal fouten zich niet lezen. Klint: “Volgens het programma (Aan de slag met de Omgevingswet, red.) gaat die integrale testomgeving er niet komen. En dat verontrust ons.” Volgens hem is er “op het heel belangrijke niveau van het integratietesten te weinig getest.” Ook omgevingsplannen zijn nog nauwelijks via het nieuwe systeem verwerkt en getest.

Robuust genoeg?

Kan de Eerste Kamer op 7 maart dan wel een gewogen oordeel over de staat van het DSO vellen, wilden oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en de PvdD weten. Niemand kan daar wat over kan zeggen, gaf Klint aan. “Het programma zelf in de eerste plaats niet, want er zijn geen geaggregeerde data.” Ook het ict-college zelf wilde zich niet op vastleggen op een uitspraak of het digitale stelsel inmiddels voldoende robuust is.

Met de stemming van de Eerste Kamer krijgen gemeenten de gewenste duidelijkheid.

Volgens Klint heeft het college er diverse keren op gewezen dat de testresultaten geïntegreerd moeten worden. “Zodra die geïntegreerd worden kan je een soort trendlijn zien. Gaat het aantal gevonden problemen omhoog of omlaag? Op grond daarvan kun je statistische inschattingen maken wat de risico’s zijn. Maar als deze gegevens niet geïntegreerd over het hele programma voorhanden zijn, valt er niets over te zeggen.”

Motie

GroenLinks, PvdA, SP en PvdDD dienden een motie in waarin wordt opgeroepen om eerst een positief advies van het Adviescollege ICT-toetsing over de software af te wachten voordat er een definitieve invoerdatum wordt bepaald. Na de twee eerdere adviezen met kritiek van BIT (Bureau ICT Toetsing) moest het kabinet terug naar de tekentafel.

Duidelijkheid

Op de laatste algemene ledenvergadering van de VNG werd door gemeenten bijna unaniem minimaal een half jaar voorbereidingstijd op de invoering bepleit. Invoering van de Omgevingswet is na het recente uitstel door minister De Jonge nu voorzien op 1 januari 2024. Met de stemming van de Eerste Kamer zouden gemeenten de door hen gewenste tijdige duidelijkheid krijgen.

Bron: Binnenlands Bestuur

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren