Blog

Aorta van Nederland

Het cyberveilig houden van Nederland lukt alleen als we verantwoordelijkheid nemen om te oefenen én samenwerken.

Van gemeente tot chemische fabriek, van bank tot drinkwaterbedrijf – in steeds meer organisaties in Nederland heeft ICT een onmisbare plaats ingenomen. Dat biedt kansen, maar tegelijkertijd zien we dat het aantal cyberincidenten toeneemt – incidenten met steeds meer impact. En dat is een zorgelijke ontwikkeling.

Je zou kunnen zeggen: digitalisering is de aorta van Nederland, maar de aorta is soms lek. Het is aan ons allemaal om het lek te dichten. En te weten wat we moeten doen als er iets fout gaat. Dat begint met kennis opdoen en oefenen. Hoe staan we ervoor en wat doen we als het misgaat? Elke organisatie zou zich die vragen moeten stellen. En daarin staan zij niet alleen: wij als NCSC zien het als onze taak én missie om hen daarbij te helpen, om zo met elkaar Nederland digitaal weerbaar te maken. Ik, Hans de Vries, directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), vertel graag hoe we dat doen.

Als overheidsorganisatie is het NCSC de verbindende schakel in een netwerk van nationale en internationale partners. We brengen partijen, kennis en informatie bij elkaar. Door onze contacten, de meldingen die we ontvangen, eigen onderzoek en de bijstand die we verlenen bij incidenten, heeft het NCSC een schat aan kennis over cybersecurity. Die delen we zo breed mogelijk, waarbij samenwerking het sleutelwoord is. Hiervoor bouwen we aan een stelsel voor informatie-uitwisseling in heel Nederland, waarbij publieke en private partijen wel de eigen verantwoordelijkheid blijven houden om zich goed te beveiligen. We bundelen onze inspanningen, want in versnippering verlies je de kracht. Dus ook aan ons als overheden onderling de oproep: deel je kennis!

De belangrijkste uitdaging is dat de kennis, kunde en urgentie op het gebied van cybersecurity op de juiste plek in organisaties terecht komt. Daarom delen we vanuit onze coördinerende rol niet alleen onze expertise, maar stimuleren we ook het oefenen van incidenten. En zijn we veelvuldig in gesprek met onze doelgroepen om hen te ondersteunen bij het creëren van intern draagvlak.

Het is cruciaal dat Nederland digitaal weerbaar is. Het NCSC kan dit niet alleen. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het cyberveilig houden van Nederland: voor 17 miljoen Nederlanders, voor onze overheid en bedrijven en ultimo voor onze nationale veiligheid. En dat lukt alleen als we samenwerken en ieder voor zich de verantwoordelijkheid neemt om te oefenen. In de werkelijkheid van de huidige tijd wordt digitale veiligheid steeds belangrijker voor de continuïteit van organisaties. Cybersecurity is chefsache!

Oefen alsof je organisatie ervan afhangt! In feite is dat ook zo……

Hans de Vries is directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en ambassadeur van de “Virtuele Overheidsbrede Cyberoefening“https://www.weerbaredigitaleoverheid.nl/. Het NCSC is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid en werkt aan het stap voor stap cyberweerbaar maken van Nederland.

Deze bijdrage is eerder geplaatst op de website van de Digitale Overheid

Overheidsbrede Cyberoefening

Op maandag 26 oktober wordt de Overheidsbrede Cyberoefening gehouden, georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In diezelfde maand tijdens Alert Online en de Europese maand van de cybersecurity organiseren onder meer gemeenten, provincies en waterschappen diverse webinars onder de naam ‘Overheidsbrede Cyberwebinars’. Tijdens deze online sessies delen bestuurders en professionals uit verschillende overheidslagen hun lessons learned. Wat hebben zij het afgelopen jaar gedaan aan cyberveiligheid? Wat zijn hun best practices als het gaat om oefenen met cyberincidenten? Welke invloed heeft het coronavirus en het thuiswerken op de organisatieveiligheid?

In aanloop naar de bijeenkomsten in oktober, wordt op de website van iBestuur een aantal verhalen en blogs geplaatst met bestuurders en beslissers bij de (lokale) overheid. De verhalen en blogs zijn/worden in eerste instantie geplaatst op de website van digitaleoverheid.nl.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren