Blog

APK voor de digitale snelweg moet blijven

De Tweede Kamer moet een wettelijke verplichting met sancties invoeren tot het onafhankelijk toetsen van overheidswebsites op webrichtlijnen.

Eind 2012 maakte minister Plasterk bekend dat hij naleving van de Webrichtlijnen wil versoepelen en de onafhankelijke toetsing via het Waarmerk Drempelvrij niet verplicht wil stellen. De Stichting Waarmerk Drempelvrij (SWD) heeft grote bezwaren tegen dit voornemen van minister. Dat benadeelt een kwart van de bevolking, dat zo wordt uitgesloten van digitale dienstverlening.

Bovendien holt dit de zorgvuldig opgezette Waarmerkregeling uit, die nota bene met medewerking van zijn ministerie tot stand is gebracht. SWD roept de Tweede Kamer op haar eerdere voornemen ten uitvoer te brengen en een wettelijke verplichting met sancties in te voeren. Een auto zonder APK mag niet de weg op. Waarom mag een website zonder Drempelvrij-inspectie wel het web op?

Sinds 2004 voert SWD de kwaliteitsregeling voor toegankelijkheidseisen van overheidswebsites uit op basis van een samenwerkingsafspraak met BZK. De rolverdeling is als volgt: SWD zorgt voor onafhankelijke normering, deskundige toetsing en betrouwbare klachtenafhandeling. De overheid blijft zelf verantwoordelijk voor invoering en de daarvoor benodigde stimulering.
Omdat alle betrokkenen het erover eens zijn dat de resultaten tegenvallen en de overheid bovendien vindt dat haar inspanningen onvoldoende zichtbaar zijn, heeft SWD de afgelopen anderhalf jaar overleg gevoerd met BZK over aanpassingen. Ter gelegenheid van de inwerkingtreding in april 2013 van de evaluatiedocumentatie bij Webrichtlijnen versie 2 is de toetsingmethode aangepast en is een Tijdelijke Ontheffingslijst opgesteld ingeval aan bepaalde eisen (nog) niet kan worden voldaan.

Geen zelfverklaring

Blijkens zijn brief van 26 november 2012 heeft de minster helaas eenzijdig besloten om de uniforme en transparante regeling voor de publieke sector te laten vallen en het aan overheidsorganisaties over te laten aan welke eisen zij kunnen voldoen. Aan zo’n zelfverklaring kleven grote bezwaren. Gevolg is namelijk verwarring (welke eisen gelden), versnippering (verschil tussen publieke en marktsector) en verspilling (ontwikkeling nieuwe instrumenten). In het antwoord van SWD van 18 december 2012 aan de minister – waarop hij tot op heden nog niet heeft gereageerd – is aangetoond dat het principe “Pas toe of Leg uit” een goede uitbreiding is van de gezamenlijk opgezette regeling indien het waarmerk de methode is om aan te tonen dat aan de eisen is voldaan.

Basistoegankelijkheid verplicht

Nu diverse deadlines zijn verstreken en er opnieuw uitstel dreigt, hoopt SWD dat de Kamer vasthoudt aan haar eerdere conclusie dat de tijd gekomen is voor een verplichting om te voldoen aan een onafhankelijke toetsing: het Waarmerk Drempelvrij op straffe van sancties. Daarom doet SWD een dringend beroep op de Tweede Kamer om als resultaatverplichting vast te leggen dat alle overheden in 2014 aantoonbaar voldoen aan de basiseisen voor toegankelijkheid. Het is na 10 jaar “niet meer uit te leggen” dat de Nederlandse overheid niet eens voldoet aan basistoegankelijkheid.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren