Blog

Bedrijventerreinen

Binnenkort worden honderden raadsleden geïnstalleerd. Hoe mooi zou het zijn als die zich vol zouden richten op de veiligheid in de werkomgeving van hun burgers en ondernemers?

Als u dit leest, hebt u uw stem voor uw gemeenteraad uitgebracht. Prima. Het zal leiden tot een hernieuwde impuls voor een krachtige lokale democratie. De verkiezingen hebben er in ieder geval toe geleid dat lokale politieke thema’s weer scherper geworden zijn. Veiligheid in eigen buurt en straat is er eentje van.

Maar hoe staat het met de veiligheid in de werkomgeving van uw burgers? De vraag aan u, als nieuw raadslid, wethouder of ambtenaar, is: hoe staat het met de veiligheid op de werklocaties in uw gemeente?

Ik heb de discussies rond de nieuwe wet voor de veiligheidsdiensten, de Wiv, ook wel de sleepwet genoemd, in de laatste weken op de voet gevolgd. Het is opvallend dat het daarbij gaat om privacy van burgers en om de (vermeende) noodzaak om terrorisme en ondermijning op nationale en internationale schaal aan te pakken door onze veiligheidsdiensten verregaande bevoegdheden te geven. Op zich cruciale discussiepunten. Opvallend is dat de uitwerking voor gemeenteraden geen punt van discussie is. Een misverstand en een gemiste kans, wat mij betreft en daarmee een kans voor onze nieuwe raadsleden!

Een drietal tips geef ik daartoe graag mee aan nieuwe raadsleden.

Maak de privacy van je burgers tot een punt van regelmatig overleg in uw gemeenteraad. Niet in defensieve zin, maar als kans. Vraag aan het college van B&W om met een helder verhaal te komen over ‘de staat van de privacy’ in elk van de stadsdelen. Waarin het gehele informatieverkeer, van zorg, welzijn tot allerlei private initiatieven op gebied van digitale buurtpreventie, worden meegenomen.

Voorkom dat de burger zich door de beeldvorming rond wetten zoals de Wiv en vanaf mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet veilig voelt, zich van de overheid afkeert, in plaats van zich erdoor beschermd te voelen. Beter nog: genodigd te voelen om aan de sociale veiligheid in eigen buurt of straat bij te dragen.

Sociale veiligheid rond werklocaties is voor de meeste burgers een cruciaal punt. Beloon ondernemers die hun zaakjes goed op orde hebben qua veiligheid van hun bedrijfsvoering, dus ook voor cyberveiligheid. Laat ze blijken dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en sociale veiligheid in winkelstraten en op bedrijfsterreinen. Bekijk of je ze ook materieel kunt steunen: door minder administratieve lastendruk rond gemeentelijk toezicht, door directe bijdragen aan verengingen van werkgevers. En sta deze verenigingen bij in hun acties om hun bedrijventerrein safe te houden. Als er initiatieven zijn om een terrein tot een proefterrein op gebied van Internet of Things te maken, steun dat dan. Als men als vereniging over up-to-date informatie wil beschikken over de ‘staat van de veiligheid’ op hun bedrijventerrein, zorg dan dat daartoe de juiste informatie bij elkaar wordt gebracht vanuit de waaier van databestanden die voor ondernemers niet overzichtelijk of niet toegankelijk zijn.

Sla ook op het punt van sociale veiligheid de handen ineen met uw plaatselijke ondernemers. Trek samen op!

Ben Kokkeler is lector Digitalisering en Veiligheid aan de Avans Hogeschool

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren