Bij ons in de Tweede Kamer: Linda Voortman

Een nieuwe Kamer, nieuwe gezichten. Dat geldt zeker voor de ‘ICT-woordvoerders’ in de fracties. Van de acht Kamerleden die in dit artikel aan het woord komen, zijn er vijf na de laatste verkiezingen in de Kamer gekomen. Wie zijn zij en wat vinden ze van de actuele onderwerpen? 7: Linda Voortman, GroenLinks-fractie.

Linda Voortman, GroenLinks (875 dagen in de Kamer)

Linda Voortman (GroenLinks), is voormalig vakbondsbestuurder. Zij wil zich sterk maken voor openbaring van meer overheidsinformatie. Ook de bescherming van persoonsgegevens is belangrijk.

Hoe actief bent u op het gebied van social media?

“Ik ben redelijk actief op social media: Twitter, Facebook, Hyves en LinkedIn. Maar vooral op Twitter. Daar heb ik de afgelopen tijd bijvoorbeeld ‘zorguren’ gehouden, met discussies over bijvoorbeeld het eigen risico. Ik vind social media handig om informatie op te halen én om te laten zien wat je als Kamerlid doet.”

Verandert de verhouding burger/overheid door de opkomst van die social media?

“Ik denk dat er veel meer openheid mogelijk is. De burger die bepaalde informatie wil, moet nu vaak nog een Wob-verzoek indienen, maar wij vinden dat overheden zelf meer informatie openbaar moeten maken zonder dat burgers erom vragen. Ik denk dat de overheid nog te veel denkt in termen van papier.”

Bij het inrichten van elektronische dienstverlening beroepen lokale overheden zich vaak op hun onafhankelijkheid en uniciteit. Welke ruimte moeten ze daarvoor krijgen?

“Ik heb daar geen pasklaar antwoord op. Je ziet grote verschillen in hoe gemeenten omgaan met e-dienstverlening. De VOG kan bij de ene gemeente digitaal, en bij de andere moet je nog naar een loket toe of moet je het nog echt thuisgestuurd krijgen. Meer eenheid zou wel goed zijn, maar je wilt gemeenten niet dicteren hoe ze ’t moeten aanpakken.”

Is ICT in bredere zin een middel om de overheid efficiënter te maken?

“Ik kan me voorstellen dat je meer digitale aangiften laat doen bij de politie, bijvoorbeeld voor de eenvoudige zaken. Dan houdt de politie meer tijd over voor de complexere zaken. Bij de zorgindicatiestelling kun je net zoiets doen.”

Hoe kijkt u aan tegen het belang van privacy, nu het door de opkomst van de cloud steeds minder helder is wat er met gegevens gebeurt?

“Daar maak ik me zeker zorgen over. Ik vind een meldplicht voor ICT-incidenten nodig. De overheid moet een bewaker zijn van de privégegevens van burgers. Daarnaast is goede informatievoorziening heel belangrijk, zodat je weet wat er gebeurt met je gegevens.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren