Blog

Blockchain and Servitization

Denken in de mogelijkheden van een blockchain draagt bij aan het behoud van vertrouwen in een system-of-systems dat voor ons als mens nog veel gaat betekenen.

Neely [1] omschrijft servitization als het door bedrijven toevoegen van diensten aan geproduceerde en geleverde producten. Voor Neely is servitization een innovatieproces dat bedrijven in staat stelt meer waarde te creëren door producten die zij verkopen – machines, vliegtuigmotoren, auto’s of televisies – te verrijken met waardevolle bijbehorende diensten.

Servitization wordt mogelijk door producten, zoals machines of motoren, in netwerken te verbinden en data en informatie te verzamelen over gebruik en functioneren. Dat leidt ertoe dat er nieuwe diensten mogelijk worden, zoals predictive maintenance. Als voorbeeld van een proces van servitization beschrijft Neely (2008) Rolls-Royce: “Rolls-Royce Aerospace no longer simply sells aero engines. Now it offers a total care package, where customers buy the capability the engines deliver- ‘power by the hour’. Rolls-Royce retains responsibility for risk and maintenance, generating revenues by making the engine available for use.” [2]

Het innovatieproces van servitization is mogelijk op basis van ontwikkelingen als het Industrial Internet of Things (USA-GE), Industries 4.0 (Duitsland-Siemens) of the Fourth Industrial Revolution (World Economic Forum), waarbinnen steeds meer machines en apparaten in netwerken worden verbonden en onderling kunnen communiceren en interacteren. Interessante vraag is of servitization van producten kan worden ondersteund door een ander nieuw fenomeen [3]: de blockchain.

Servitization of Manufacturing

Het proces van servitization ontwikkelt als vanzelfsprekend peer-to-peer informatietransacties die worden uitgevoerd op basis van vertrouwen tussen de producent of leverancier en de klant. Dankzij hun verbondenheid krijgen de machines steeds meer onderlinge communicatiemogelijkheden produceren daardoor nieuwe en tot nu toe onbekende data- en informatiestromen die op hun beurt weer tot nieuwe producten of diensten kunnen leiden. Zoals Evans and Annunziata van GE [4] stellen: “Over time, these data flows provide a history of operations and performance that enables operators to better understand the condition of the critical components of the plant. Operators can understand how many hours a particular component has been operating and under what conditions. Analytic tools can then compare this information to the operating histories of similar components in other plants to provide reliable estimates of the likelihood and timing of component failure. In this manner, operating data and predictive analytics can be combined to avoid unplanned outages and minimize maintenance costs”.

Op basis van de zo beschikbare data en informatie betaalt de klant voor het ongestoord gebruik van het product en de daarbij behorende diensten per afgesproken eenheid, zoals hoeveelheid of tijd. De leverancier levert de machine en zorgt dat deze op basis van verzamelde en geanalyseerde data en informatie functioneert zoals toegezegd. De klant betaalt alleen voor het feitelijk functioneren of gebruik van de machine. Zoals Opresnik c.s [5] stellen: “Informatization and the exploitation of data and information through the information ecosystem have together the potential to create an additional revenue stream for the information ecosystem’s members, including the manufacturer”.

De complexiteit van dit geheel neemt echter toe naarmate meer data en informatie tussen meer leveranciers en meerdere klanten moet worden gedeeld, bijvoorbeeld voor verrekening van de geleverde producten en diensten. De toename van het aantal machines, toenemende relaties tussen eigen machines en machines van derden in netwerken of het delen van de beschikbare data en informatie met anderen zoals onderhoudsbedrijven, leidt tot steeds meer vragen over de transparantie en het gebruiksrecht van de beschikbare data en informatie en de verrekeningen die op basis daarvan moeten plaatsvinden. Ook aspecten als veiligheid, betrouwbaarheid en eigendom van de verzamelde en geanalyseerde data en informatie zullen in het proces van servitization een steeds belangrijkere rol spelen.

Servitization and blockchain

De onderlinge verbindingen en interacties tussen een toenemende diversiteit aan machines en organisaties binnen het Industrial Internet of Things zullen niet alleen de discussie, maar ook de complexiteit van de implementatie van het proces van servitization doen toenemen. Zeker omdat in deze ontwikkeling ook steeds meer consumentenapparaten een rol gaan spelen. Min, Wang en Luo [6] stellen dat voor Chinese producenten die een servitization strategy ontwikkelen: “it should be the key point providing high value-added complex services for consumers, rather than rushing to expand the service business scope by a large number of superficial-services”.

In een ontwikkeling van servitization, waarbinnen ook consumentenapparaten een rol spelen, neemt de complexiteit van het proces exponentieel toe. Binnen de ontwikkeling van onderling verbonden systemen van gedistribueerd opererende combinaties van mensen en machines, zullen nieuwe vragen ontstaan over de betrouwbaarheid en het vertrouwen in de informatietransacties die binnen deze netwerken tussen machines onderling en machines en mensen plaatsvinden en uiteindelijk zullen leiden tot een verrekening in geld. Niet alleen zal de ‘fault-tolerance’ van de uitgevoerde informatietransacties hoog moeten zijn, ook de transparantie van uitgevoerde informatietransacties tussen een diversiteit aan gedistribueerde apparaten moet onomstreden zijn. Het grote aantal onderling verbonden apparaten en hun onderlinge relaties maakt contextgebonden ‘consensus en besluitvormingsprocedures’ noodzakelijk over uit te voeren informatietransacties tussen een diversiteit aan machines en apparaten.

De voor het vertrouwen noodzakelijke transparantie maakt een vorm van ‘distributed ledging’ noodzakelijk, waarbij apparaten en hun gebruikers kunnen blijven beschikken over hun eigen data en informatie en blijvend overzicht behouden met wie deze data en informatie is uitgewisseld en gedeeld. Door gedistribueerde opslag van data en informatie kunnen alle besluiten die door een apparaat zijn genomen voor het uit voeren van informatietransacties, worden beschouwd als ‘blocks’ die zich tezamen aaneenrijgen tot een ‘blockchain’. Afhankelijk van de context en de soort informatietransacties kunnen in separate protocollen eisen worden gesteld aan de consensus- en besluitvormingsprocedures en bijvoorbeeld de beveiliging via ‘encryptie’ van de uitgevoerde informatietransacties.

Conclusie

Zoals Martinez [7] stelt: “Services are the key to creating a more diversified business and to building stronger customer relationships. In the future the interactions of systems, processes and technology will provide a route to ‘total solutions’ for customers”. In de ontwikkeling van het (Industrial) Internet of Things en het ontwikkelen van een proces van servitization zal het zelfstandig uitwisselen en delen van data en informatie tussen apparaten en machines vanzelfsprekend worden. Denken in de mogelijkheden van een blockchain kan ons helpen de uit te voeren informatietransacties tussen deze apparaten betrouwbaar, veilig en transparant te houden en draagt daarmee bij aan het behoud van vertrouwen in een system-of-systems dat voor ons als mens nog veel gaat betekenen.

[1] Neely A. (2011) The servitization of Manufacturing. An analysis of Global Trends. University of Cambridge.
[2 ]Neely A. (2008) Exploring the financial consequences of the servitization of manufacturing. Operations Management Research. Volume 1, Number 2, December 2008
[3] Lier v. B (2017) Philosophy of blockchain
[4] Evans P. C. and Annunziata M. (2012) Industrial Internet: Pushing the Boundaries of Minds and Machines. GE Imagination at Work, November 26, 2012
[5] Opresnik D., Hirsch M., Zanetti Chr., Taisch M. (2013) Information the value of servitization. 20thAdvances in production management systems (APMS), Sep 2013. Springer IFIP Advances in Information and Communication Technology, AICT-415 (part II). Pp. 49-56
[6] Min L., Wang J., Luo Q., (2015) Does the servitization strategy improve the performance of manufacturing enterprises in China? America Journal of Industrial and Business Management. Volume 5, pp. 281-287, 2015.
[7] Cambridge Service Alliance. Annual Report 2016. University of Cambridge. Pp. 19

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren