Artikel

Van wet naar uitvoering, maar dan anders

Het is moeilijk vooraf inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van wijzigingen in wet- en regelgeving. De juiste technologe kan daar echter bij helpen. Daar wordt de overheid ook wendbaarder van.

Hoeveel wetten zijn er vandaag de dag in Nederland van kracht? Volgens de zoekresultaten op de website wetten. nl op het moment ongeveer 9600 stuks. Het betreft hier slechts wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen. Daarnaast zijn er nog beleidsregels, verordeningen, procedures, enzovoort. Al deze regels moeten worden verweven in de uitvoeringstaken en publieke diensten van de ruim 1400 overheidsinstanties die Nederland op het moment telt. Daarbovenop wijzigt jaarlijks een groot aantal van deze wetten en regels. Die wijzigingen hebben een enorme impact op overheidsorganisaties.

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten over overheden die het niet is gelukt om tijdig te voldoen aan de nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving. Met alle gevolgen van dien, bijvoorbeeld burgers en bedrijven die met terugwerkende kracht alsnog recht hebben op een toeslag of juist niet. In dergelijke situaties is het enorm lastig om door burgers en bedrijven als één vraaggestuurde overheid te worden erkend.

Gebrek aan transparantie

Het analyseren van wet- en regelgeving is een tijdsintensief proces. Grote epistels vol artikelen en bepalingen die van invloed kunnen zijn op de uitvoeringstaken en publieke diensten belanden bij de instanties. Om inzichtelijk te maken welke bepalingen impact hebben op de instantie en haar diensten duiken beleidsadviseurs in die documenten en zetten het proces van de nieuwe of gewijzigde wet naar de uitvoering in gang. Beslissingen die tijdens dat proces worden genomen zijn vaak na afloop niet inzichtelijk en dus niet te traceren. Met als gevolg het ontbreken van transparantie.

Compacte overheid

Het continu veranderen van wetten en regels heeft grote invloed op de uitvoeringstaken van overheidsinstanties en de diensten die zij leveren aan burgers en bedrijven. Uitvoeringskosten lopen op en doorlooptijden van enkele maanden zijn voor veel instanties niet ongebruikelijk. En dat terwijl het kabinet juist streeft naar een compactere overheid. Ondanks de grote hoeveelheid wijzigingen per jaar voldoen overheidsinstanties over het algemeen toch aan de geldende wet- en regelgeving, zij het in enkele gevallen na de ingangsdatum. De wijze waarop instanties wetten en regels naar de uitvoering vertalen, is echter vaak niet consistent en efficiënt. Het analyseren van wetswijzigingen aan de hand van enorme tekstdocumenten en die vervolgens handmatig moeten aanpassen, is ook niet meer van deze tijd. Het realiseren van een compacte overheid vergt een andere aanpak.

RuleControl

Everest creëert innovatieve ICT-oplossingen zodat banken, verzekeraars en overheidsinstellingen continu kunnen inspelen en vooruitlopen op de dynamiek van hun markt. Dit doen we met ICT-oplossingen die organisaties écht wendbaar maken. RuleControl is een van die oplossingen.

Met RuleControl spelen we in op de toenemende regeldruk in de financiële en publieke sector. Wilt u meer weten over deze oplossing of een demonstratie van de software zien? Kijk op everest.nl/ oplossingen.

Ruimte maken voor wendbaarheid Inzicht in de impact van nieuwe of gewijzigde wetten en regels geeft overheden een voorsprong bij het maken de vertaalslag naar uitvoeringstaken, diensten en intern beleid. Dit zorgt voor wendbaarheid. Daar zit dan ook direct de crux. Het vooraf inzichtelijk maken van die impact is een tijdrovend proces. Daarnaast is het moeilijk om een vergelijking te maken tussen de huidige en de gewenste situatie. Wanneer een wet wijzigt, moet deze wederom volledig geanalyseerd worden. Een nieuwe wet of een wetswijziging kan in potentie alle interne diensten en uitvoeringstaken raken. Op het moment is de koppeling tussen geldende wetten en voorschriften en de diensten en uitvoeringstaken veelal alleen nog maar vastgelegd in de hoofden van enkele betrokken beleidsadviseurs.

Het verschil maken met technologie

Het bestaan en tussentijds bijstellen van wetten en regels is en blijft een gegeven voor overheden. Daar valt echter wel de nodige winst te behalen. Denk eens aan het effect van één centrale omgeving voor het analyseren van wet- en regelgeving, waar beleidsadviseurs en andere stakeholders kunnen samenwerken. Dat zou betekenen dat van het handmatig controleren van enorme tekstdocumenten voorgoed afscheid kan worden genomen. Voor velen geen groot gemis. Eén centrale omgeving heeft daarnaast niet alleen een positieve uitwerking op de samenwerking tussen de medewerkers, deze leidt ook tot een transparant proces. Vanaf de bron tot aan de diensten worden genomen besluiten inzichtelijk en traceerbaar.

Wachten op het moment dat de vaart afneemt waarmee wetswijzigingen of nieuwe wetten en regelingen hun intrede doen, is geen optie. Publieke diensten en uitvoeringstaken tijdig laten voldoen aan wet- en regelgeving is haalbaar: met vooraf zicht op de impact van de wijziging, inzicht in de besluiten die tijdens het proces zijn genomen en een consistente en efficiënte werkwijze. De juiste technologie kan hierbij het verschil maken. Een verschil voor de overheid, haar medewerkers én de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

  • Seger de Laaf | 17 februari 2016, 16:19

    Scherpe analyse, ik zie het echter meer als symptoombestrijding (beslissingen inzichtelijk maken) dan oorzaakoplossing (waarom neem ik een beslissing). Maar misschien is dat wel de realiteit waar we mee moeten omgaan. Hoe slim software ook is, het is de beleidsmaker die in de eerste plaats zijn eigen gedrag moet durven veranderen: Na decennia van binnen naar buiten ineens andersom.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren