Digitalisering en democratie
Podium

Burgers en bedrijven de dupe van onderfinanciering AP

Het kabinet zegt een nieuwe bestuurscultuur te willen, en een versterking van de 'tegenmacht', om een volgende Toeslagenaffaire te voorkomen. De Autoriteit Persoonsgegevens is één van die 'tegenmachten'. Met een budget van 25 miljoen kan de AP zijn taken niet goed uitvoeren. AP-voorzitter Aleid Wolfsen: 'Slachtoffers van privacy-overtredingen moeten wij mededelen dat er helaas nog zo’n 10.000 wachtenden voor hen zijn.'

Beeld: Shutterstock

Ook ondernemers krijgen niet de ondersteuning door voorlichting die nodig is om ongelukken te voorkomen. Internationale bedrijven moeten 5 jaar wachten tot de AP hun zogenoemde ‘BCR’, hun privacyplannen, heeft goedgekeurd, stelt Wolfsen. Dat brengt ze in problemen. ‘Ook kunnen wij datalekken onvoldoende onderzoeken. En het toezicht op algoritmes komt door ons gebrek aan capaciteit onvoldoende van de grond, met alle risico’s van dien: discriminatie, uitsluiting en schending van de rechten van burgers. Deze ellende kunnen wij oplossen, als we genoeg mensen hebben.’

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft al jaren te kampen met een tekort aan personeel. Wolfsen zegt 100 miljoen nodig te hebben. Het budget van 25 miljoen euro, en een personeelsbestand van zo’n 180 fte, is te weinig om goed toezicht te kunnen houden op de bescherming van persoonsgegevens, concludeerde ook KPMG in een onafhankelijk rapport. Volgens dat rapport moet de AP tot 2025 groeien naar een organisatie met 470 fte.

Het takenpakket van de AP is groot

Het werkgebied van de AP is breed en kent ook een internationale dimensie. Alle organisaties die in Nederland persoonsgegevens verzamelen moeten voldoen aan de eisen die de AVG stelt. Daarmee verschilt het toezichtsveld van de AP van dat van andere toezichthouders, die zich focussen op organisaties die actief zijn in een specifieke sector (AFM, DNB) of die alleen een bepaalde dienst verlenen. Ook ziet de AP toe op grootschalige justitie-, politie- en grensbewakingssystemen. Bovendien is er voortdurende afstemming met de andere EU-privacytoezichthouders.

Bescherming persoonsgegevens onder druk

De AP dreigt steeds verder achter te lopen op nieuwe ontwikkelingen. De AP wil meer tijd kunnen investeren in voorlichting aan burgers en bedrijven om klachten en verkeerde verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Dit kan nu onvoldoende, wat de reputatie van de AP schaadt en de meldingsbereidheid van burgers en organisaties verkleint. De AP wil dat zowel burgers als bedrijven kunnen aankloppen en hen goed en snel helpen. Dat leidt tot een land waarin ondanks (of misschien juist dóór) de hoge mate van digitalisering alle inwoners erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig
met hun persoonsgegevens wordt omgegaan.

Politieke druk

De Tweede Kamer roept het kabinet al langere tijd op de AP voldoende budget te geven om haar taken goed uit te kunnen voeren. Begin 2021 nam de Tweede Kamer bij ruime meerderheid een motie aan waarin ze het kabinet oproept het budget van de AP te verhogen in lijn met de aanbevelingen van KPMG. En in april nam de Kamer, ook bij ruime meerderheid, een motie aan waarin ze het kabinet oproept te investeren in een sterke positie van verschillende partijen die tegenmacht vertegenwoordigen, waaronder de AP. En in april nam de Kamer, ook bij ruime meerderheid, een motie aan waarin ze het kabinet oproept te investeren in een sterke positie van verschillende partijen die tegenmacht vertegenwoordigen, waaronder de AP.

Lees hier het position paper van de AP

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren