Artikel

Digitaal gezinsdossier jeugdzorg beschikbaar

De decentralisaties moeten tot betere samenwerking leiden. Jeugdzorgprofessionals bij gemeenten en jeugdzorginstellingen kunnen daarvoor vanaf nu een beroep doen op een flexibele webapplicatie, die Capgemini samen met de bureaus Jeugdzorg heeft ontwikkeld.

Zsolt Szabo, Sjef Hoppenbrouwers

Nederland staat aan de vooravond van drie grote decentralisaties in het sociale domein. Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2015 belangrijke taken toebedeeld voor de domeinen jeugdzorg, zorg en participatie/werk. Kranten berichten bijna dagelijks over de aankomende decentralisaties en de politiek, zowel landelijk als gemeentelijk, houdt zich inmiddels intensief bezig met het goed inregelen van de financiën en de overheveling van taken. Specifiek voor de jeugdzorg gaat het om de overheveling van de provinciale jeugdzorg, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

De voordelen van deze operatie zijn daarbij nog onderbelicht gebleven. Zo zullen de decentralisaties ertoe leiden dat de maatschappelijke professionals intensiever met elkaar samenwerken bij de uitvoering van de regelingen voor burgers/gezinnen met een meervoudige problematiek. Betere samenwerking, dichter bij de burger, moet leiden tot meer preventie, waardoor uiteindelijk minder gezinnen een beroep zullen hoeven doen op de duurdere tweede- en derdelijnsondersteuning. Dit zal echter alleen het geval zijn als er een verbeterde infrastructuur voor het sociale domein ontstaat, bestaande uit ICT-oplossingen die de professionals verbinden en ondersteunen.
Voor de jeugdzorg staat de oplossing voor gemeenten inmiddels klaar. De bureaus Jeugdzorg en Capgemini hebben samen een digitaal gezinsdossier ontwikkeld dat niet alleen jeugdzorgprofessionals goed kan ondersteunen, maar ook alle andere professionals in het sociale domein bij het uitvoeren van zorgdiensten aan gezinnen. Belangrijk uitgangspunt is ‘één gezin, één plan, één regisseur’, waarbij professionals van verschillende organisaties vanuit hun eigen verantwoordelijkheden samenwerken om de gezinsdoelstellingen te realiseren.gezinsdossier (klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Waarom een nieuw systeem?

De bestaande primaire applicaties van de bureaus Jeugdzorg zijn functioneel ontoereikend voor de uitvoering van gezinsgericht werken en dat bemoeilijkt de transitie van jeugdzorg naar gemeenten. Daarom is besloten om samen met Capgemini de huidige primaire systemen te vervangen door een toekomstvaste en flexibele webapplicatie. Het is een digitaal gezinsdossier geworden dat de participatie van het gezin vergroot bij het hulpverleningsproces en de effectiviteit van de jeugdzorgprofessional versterkt. De stapeling van individuele gezinsdossiers is hiermee tevens verleden tijd.
Het digitale gezinsdossier ondersteunt de professional optimaal bij het vergaren, het bewerken en het structureren van informatie die betrekking heeft op de casuïstiek. De applicatie is gebruiksvriendelijk en brengt veel minder administratief werk met zich mee dan voorheen. Hij gaat uit van het vakmanschap van de professional en biedt daarom vrijheid in de te doorlopen (proces)stappen. De filosofie achter de ontwikkeling van de applicatie is dat de beslissingen en de onderbouwingen meteen zorgvuldig worden vastgelegd. Documenten kunnen in het systeem worden geüpload voor archivering en om terug te lezen. Communicatie over en weer met ketenpartners is makkelijk gemaakt en de webapplicatie biedt mogelijkheden aan gemeenten om de juiste managementrapportages te verkrijgen. Vanuit de gegevens in het digitale gezinsdossier zijn rapportages te maken en te versturen naar cliënten of ketenpartijen.

Reeds beschikbaar

De applicatie is reeds beschikbaar voor gebruik, is opschaalbaar en kan eenvoudig worden doorontwikkeld. Organisaties hebben vele mogelijkheden om deze te configureren naar eigen behoeften en er bijvoorbeeld een organisatielogo op te zetten. Hij is dus flexibel te gebruiken door zowel gemeenten als (jeugd)zorginstellingen zonder echte aanpassingen in de applicatie. Een functioneel beheerder van de gemeenten kan zelf de uiteindelijke inrichting bepalen; aansluitend op de eigen werkprocessen. In de basis blijft hij echter voor alle gemeenten dezelfde applicatie, waardoor de beheerkosten laag blijven en alle klanten kunnen profiteren van de gezamenlijke doorontwikkeling. De webapplicatie, te gebruiken via alle gangbare browsers op pc, smartphone of tablet, ondersteunt de aanpak en doelen die met het inzetten van sociale buurt- en jeugdteams worden beoogd. Uiteraard is er bij het ontwerp zorgvuldig gekeken naar elementen rond veilig gebruik en privacy. De webapplicatie wordt als een dienst (Software-as-a-Service) aangeboden, zodat gemeenten hun handen vrij houden. Ze betalen enkel voor het gebruik van de applicatie en het contract beweegt flexibel mee met het aantal gebruikers.

Toekomstvast

Het digitale gezinsdossier, dat door Capgemini in opdracht van de bureaus Jeugdzorg is ontwikkeld, richt zich op de ondersteuning van professionals op basis van moderne technologie die verbindt en past in de nieuwe integrale aanpak voor het sociale domein binnen gemeenten. Capgemini werkt momenteel aan het beschikbaar stellen van functionaliteiten die, naast die van de jeugdzorg, ook gebruikt kunnen worden in de domeinen Zorg en Participatie. Hiermee wordt een totaaloplossing aangeboden voor het gehele sociale domein. De additionele functionaliteiten komen binnenkort beschikbaar.
 

Meer weten over het digitaal gezinsdossier en de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op met:
Sjef Hoppenbrouwers
T: +31 30 66 33238; M: +31629525590
sjef.hoppenbrouwers@capgemini.com

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren