Personalia

Caroline Koetsenruijter lid van Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding

De ministerraad heeft 15 juli jl. Caroline Koetsenruijter benoemd als lid van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, dat gaat adviseren over de openbaarmaking van overheidsinformatie en de verbetering van de informatiehuishouding. Koetsenruijter is bekend als agressie- en conflictexpert en betrokken bij het project 'Prettig contact met de overheid'.

Caroline Koetsenruijter is schrijfster van o.a. ‘Het agressieparadijs’ en ‘Jij moet je bek houden. | Beeld: Youtube/Managementboek

Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding is ingesteld op grond van de Wet open overheid (WOO). Het is een onafhankelijk adviescollege van maximaal vijf leden, dat de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd zal adviseren over de openbaarmaking van overheidsinformatie, zowel door organen van de centrale overheid als door provincies, gemeenten en waterschappen.

Begin juni stemde de ministerraad in met de benoeming van Ineke van Gent, Amma Asante en Martin Berendse. Ineke van Gent fungeert als voorzitter. Een laatste lid van het college wordt in de tweede helft van dit jaar benoemd.

Het adviescollege gaat bemiddelen naar aanleiding van ingediende klachten van journalisten en wetenschappers over de wijze waarop een overheidsorganisatie hun Woo-verzoeken behandelt. Het streven is om vanaf september 2022 bemiddelingszaken aan te kunnen nemen.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren