Blog

Burgers en bedrijven brainstormen over een veilige samenleving

Pas was ik bij de kick-off van de Innovatie Challenge Veilige Samenleving, een initiatief van BlomBerg Society waaraan Centric als partner verbonden is. Doel van de Challenge is het ontwikkelen van nieuwe antwoorden op actuele veiligheidsvraagstukken die burgers echt verder helpen. Met zes teams zijn we aan de slag gegaan.

Voor de Challenge koos BlomBerg een methode die gebaseerd is op Design Thinking. Dat is een aanpak om problemen op een frisse manier te formuleren en originele, creatieve oplossingen te bedenken op basis van menselijk gedrag. Daarvoor moet je je helemaal inleven in het probleem van de klant of burger.

Samenwerken met mensen uit verschillende disciplines leidt daarbij vanzelf tot meerdere perspectieven en uitgangspunten die bijdragen aan de beste oplossing. Design thinking is bovendien een mooie vorm van ‘learning by doing’. Dat spreekt mij wel aan!

Participatie door burgers én bedrijven

Ik zit in team 5. Alle teams vormen een bont gezelschap van bestuurders en professionals uit het bedrijfsleven, met allemaal hun eigen expertise en invalshoeken. Soms meer praktisch ingesteld, soms juist wetenschappelijk, maar allemaal met een frisse blik en intrinsiek gemotiveerd om bij te dragen aan een veilige samenleving.

Ook Jac Klijs, burgermeester van Moerdijk, was bij de kick off aanwezig. Zijn team bijt zich vast in de vraag hoe we burgers zelf kunnen activeren om mee te doen aan het realiseren van een gezonde en veilige samenleving.

En burgers erbij betrekken, daar komt nogal wat bij kijken. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau stelde onlangs in het kader van de Omgevingswet dat het niet vanzelfsprekend is dat burgers hun participerende rol vanzelf invullen.

Openheid over werken met gevaarlijke stoffen

Om burgers over de streep te trekken, is het zaak ze goed te informeren over de risico’s in hun leefomgeving. Dat biedt ze een handelingsperspectief om te bepalen welke maatregelen ze zelf kunnen treffen. Daarvoor is een actieve rol van de overheid nodig, maar ook transparantie bij bedrijven die het risico veroorzaken. Zeker in het geval van Moerdijk denk je dan al snel aan bedrijven met gevaarlijke stoffen, die vallen onder de werking van het BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen).

BRZO-bedrijven zijn doorgaans grote bedrijven. Natuurlijk zijn er ook kleinere bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld in de automobielbranche. Ook deze bedrijven zijn volgens de Arbo-wetgeving verplicht daar gegevens over bij te houden.

Je kunt je afvragen wat ervoor nodig is om bedrijven nog beter te faciliteren (of te prikkelen) om inzage te geven in hun activiteiten en de risico’s daarvan. De eenvoudige beschikbaarheid voor iedereen van deze informatie kan zeker helpen om burgers in beweging te krijgen. Ik ben benieuwd wat de Challenge ons brengt!

Wilt u meer weten over onze oplossingen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving? Mail me!

Over Sander
Sander Meinders is sinds 2004 actief voor Centric, aanvankelijk als accountmanager maar tegenwoordig in de rol van product marketing manager. In die rol richt hij vooral op de informatievoorziening rond de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast houdt hij zich bezig met het bevorderen van het gebruik van geografische informatie in onze oplossingen.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren