Blog

De klant van mijn klant

Onlangs had ik een feestje ergens in een buurt waar het ook ’s avonds nog betaald parkeren is. Gelukkig kon ik net als andere gasten gebruikmaken van de bezoekersregeling van de gastvrouw. Dus daar stonden we in de kou. Eerst een kenteken invoeren op de parkeerautomaat en dan van een smoezelig papiertje een gebruikersnaam en wachtwoord lezen voor de bezoekerskorting.

Dat ging niet bij iedereen even soepel. Het leidde tot een lange rij, irritatie en discussie. Kon dat niet wat gebruiksvriendelijker? Ook in mijn eigen woonplaats stoeien parkeerders met het invoeren van hun kenteken. Soms werkt de touchpad niet goed of helemaal niet. Dat kan vervolgens weer leiden tot verkeerd ingevoerde kentekens met alle dure gevolgen van dien.
 
Ingewikkelde regels belemmeren klantvriendelijke dienstverlening

In hun streven naar efficiëntere handhaving zoeken gemeenten steeds nieuwe oplossingen. En wij leveranciers bieden ze daarvoor de technologie. Om die efficiency te realiseren gebruiken gemeenten onder andere kentekenparkeren en digitale bezoekersregelingen. Daarbij lijkt zo efficiënt mogelijke controle het uitgangspunt te zijn. Scan-scooters en -auto’s rijden dag en nacht rond speurend naar niet aangemelde kentekens.
Veel parkeerverordeningen zijn ingewikkeld en kennen allerlei regels en uitzonderingen. Bepaling van het aantal uit te geven vergunningen op basis van het aantal ingeschreven personen op een adres is daar een ‘mooi’ voorbeeld van. 
Wat als een gemeente het aanvragen van vergunningen en ontheffingen wil digitaliseren? Ingewikkelde regelgeving en digitalisering staan soms op gespannen voet met elkaar. Het leidt tot kostbare programmeer- en invoeringstrajecten en de burger is er uiteindelijk niet bij gebaat.
 
Moeilijk te lezen aanvraagformulieren, uitval en irritatie zijn het gevolg. En voor uitzonderingen moeten burger en bedrijf nog steeds naar het stadskantoor. Is dat wat er bedoeld wordt met regievoering door gemeenten en selfservice voor hun klanten?
 
Leuker kunnen we het niet maken…

Gemeenten die de genoemde middelen inzetten, zijn gebaat bij het aanmelden van kentekens door parkeerders. Laten we het parkeerders dan ook vooral zo makkelijk mogelijk maken!
Bijvoorbeeld door simpele regels in de digitale portals te hanteren, zodat het aanvragen van een parkeerproduct kinderspel wordt. Ook het aanbieden van een app waarmee kentekens kunnen worden aan- en afgemeld is al een grote verbetering in gebruiksvriendelijkheid.
En moet steeds efficiëntere handhaving beslist het uitgangspunt zijn? Als het voor parkeerders makkelijker wordt om parkeeracties aan en af te melden, valt de noodzaak daarvoor dan niet grotendeels weg?
 
Vraag het…de expert!

Aanbieders van parkeeroplossingen schrijven in op aanbestedingen waarin pagina’s vol eisen tot in detail zijn vastgelegd en we doen vervolgens ons best om die zo goed mogelijk te realiseren. Wil een gemeente een parkeerautomaat waarop een kenteken kan worden ingevoerd? Of een digitaal portaal met een complexe beslisboom voor het aanvragen van producten? U als gemeente vraagt en wij marktpartijen draaien en voldoen zo goed mogelijk aan de gestelde eisen. Maar dit leidt lang niet altijd tot een oplossing die het gemeentelijke parkeerbeleid ook daadwerkelijk het beste ondersteunt.
 
Laat ik daarom besluiten met een onbescheiden oproep: gemeenten, benut de kennis en kunde van uw IT-partner! Wij beschikken over de kennis en ervaring die nodig zijn voor parkeeroplossingen waar uw klanten het meest bij gebaat zijn. Laat u adviseren over tools die recht doen aan uw doelstellingen en die bovendien gebaseerd zijn op meetbare prestatie-eisen. Tegelijkertijd kunnen we diezelfde technologie gebruiken voor gebruiksvriendelijke en laagdrempelige tools, die de parkeerder – de klant van de gemeente – ook omarmt. Ik zeg: de klant van de gemeente is ook mijn klant. Een gek uitgangspunt?
 
Kees-Jan de Graaf is werkzaam bij Centric als consultant Parkeren.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren