Artikel

Governance on IT-outsourcing

De meerwaarde van goede samenwerking is steeds vaker hét aspect dat uw favoriete IT-leverancier onderscheidt van zijn concurrenten. Want hoewel gebruiksvriendelijke, stabiele IT en goede dienstverlening vanzelf spreken, komt bij échte klanttevredenheid veel meer kijken.


Heldere uitgangspunten en rationele normen zijn het vertrekpunt om de prestaties van een leverancier te kunnen beoordelen. Maar hoe staat het met de bereidheid om de koppen proactief bij elkaar te steken en de handen ineen te slaan? Is er sprake van een onderlinge cultuur waarbij op transparantie geen taboe rust en er vertrouwen heerst om zich kwetsbaar op te stellen, zodat écht met u wordt meegedacht? Of het nu gaat om het outsourcen van uw servicedesk, de uitrol van uw nieuwe IT-infrastructuur of een volledige migratie naar de cloud, door met uw leverancier constructief in gesprek te blijven legt u de basis om te profiteren van de echte toegevoegde waarde van het uitbesteden. Dát is volgens Centric waar ‘governance on IToutsourcing’ om draait.

Daadkrachtig besturen

Iedere organisatie staat of valt met een daadkrachtige en weloverwogen bedrijfsvoering. Om daar eenduidig sturing aan te geven richt u dan ook enterprise governance in. Deze set van processen en structuren stelt uw bedrijfsdoelstellingen centraal en houdt rekening met wet- en regelgeving, risico’s en de belangen van alle betrokkenen.
Waar u enterprise governance toepast in relatie tot de interne bedrijfsvoering, wilt u ook de besturing van de uit te besteden dienstverlening goed organiseren. Juist wanneer u met een andere organisatie in zee gaat, is het inrichten van governance enorm belangrijk. Waarschijnlijk hebt u complexe uitdagingen op technologische, maar vooral ook op regie- en procesmatige vlakken. Doordat u in duidelijke afspraken vastlegt wat u verwacht van de samenwerking worden uw belangen goed behartigd. Gaat het hierbij om het organiseren van een samenwerking op het gebied van IT-outsourcing, dan spreken we van governance on IT-outsourcing.


In de kern van IT-outsourcing onderscheiden we drie hoofdgebieden: compliance, risk en assurance.

Centric definieert dat als: een set van structuren en processen om effectief leiderschap en management te realiseren in het kader van IT-outsourcing, zodat gezamenlijke doelstellingen worden bereikt binnen het raamwerk van overeengekomen waarden.

Governance on IT-outsourcing kent daarbij twee elementen: stuurmechanismen en samenwerking.

Stuurmechanismen

Door middel van governance on IT-outsourcing worden de ketens van verantwoordelijkheid, autoriteit en communicatie vastgelegd. Deze ketens zijn ingericht met inachtneming van uw beleid en eisen. Voor u, uw leverancier en derde partijen vormen dit beleid en de eisen die daaruit voortkomen de kern voor de IT-outsourcing. Daarbij onderscheiden we drie hoofdgebieden: compliance, risk en assurance.

Compliance zorgt dat alle betrokken partijen voldoen aan wet- en regelgeving en dat standaarden, (ISO-)normen, interne bedrijfsregels en gedragscodes worden nageleefd. Risk zorgt voor het beheersen van de risico’s voor alle belanghebbenden en draagt zo in belangrijke mate bij aan het succes van IT-outsourcing. Assurance zorgt voor het aantonen van prestaties volgens de overeengekomen verplichtingen op het gebied van compliance en risk. IT-outsourcingklanten willen namelijk de zekerheid dat de prestaties in lijn zijn met wat is overeengekomen.

Samenwerking

In aanvulling op de stuurmechanismen onderkennen we het element samenwerking. Dit draait om de proactieve invulling van de samenwerking tussen u, uw leverancier en eventuele derden. De regieorganisatie en de serviceorganisatie van uw leverancier gaan als één team samenwerken en zorgen zo voor de best passende dienstverlening en onderling vertrouwen. De echte toegevoegde waarde van governance on IT-outsourcing zit hem in de combinatie van deze twee elementen.

Tevreden gebruikers en het vermogen om effectief om te gaan met de veranderende behoeften van uw business beschouwen wij als de belangrijkste toegevoegde waarde van succesvolle outsourcing. Ondertussen volgt IT ook zelf, net als ieder ander product of dienst, een levenscyclus en is IT per definitie een snel ontwikkelend vakgebied. Goede governance on IT-outsourcing helpt u daarop te anticiperen. De combinatie van de juiste stuurmechanismen en een proactieve samenwerking zorgt dat uw leverancier uw organisatie en haar belangen door en door kent en daardoor speelt u samen in op relevante innovaties.

Bedrijfsdoelstellingen

Dankzij governance on IT-outsourcing stuurt u in alle stadia van de samenwerking op de prestaties, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Ook helpt het u en uw leverancier tijdig te anticiperen op de veranderende behoefte van uw organisatie. U werkt namelijk als partners samen, gebruikt heldere rapportages en blijft met elkaar in gesprek. De mogelijkheid om relevante IT-innovaties tijdig toe te passen draagt bovendien direct bij aan de flexibiliteit en wendbaarheid van uw organisatie.

Een echte partner begrijpt dat de resultaten van IT-uitbesteding moeten bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen van u als klant. En dat is dan ook exact waar governance on IT-outsourcing volgens Centric om draait.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren