Artikel

Omwonenden denken online mee over energieopwekkend geluidsscherm

In het kader van gepland onderhoud aan de N470 werkt de provincie Zuid-Holland met verschillende partners aan het project ‘de N470 geeft energie’. Omwonenden worden actief bij de plannen betrokken.

Onderdeel van het project is de vernieuwing van het geluidsscherm tussen de oprit van de A13 en de wijk Emerald. Behalve geluid weren moet het nieuwe scherm ook energie gaan opwekken. Vijfhonderd omwonenden ontvingen dit weekend een brief met de uitnodiging om mee te denken via civocracy.org/pzh. Samen met omwonenden gaan de projectleiders op zoek naar de beste invulling van een energieleverende geluidswal.

Van geluidswal naar energiewal

Zou het niet mooi zijn als je met windmolens en zonnepanelen de geluidswal energie kunt laten opwekken? Of als je de gezondheid van omwonenden kunt beschermen door fijnstof op te vangen?
Deze week wordt op de geluidswal meetapparatuur geplaatst, waarmee data wordt verzameld over de hoeveelheid zonlicht, wind en fijnstof. Zodra de eerste meetresultaten bekend zijn, worden de omwonenden uitgenodigd voor een bewonersavond waar verschillende scenario’s voor de energiewal worden besproken.

De projectleiders vragen in een vroeg stadium om reacties van omwonenden via Civocracy, zodat hun ideeën, suggesties of kritiekpunten waar mogelijk een plek kunnen krijgen in het uiteindelijke ontwerp.

Transparantere besluitvorming

Civocracy heeft als missie om de kloof tussen politiek en burgers verder te verkleinen. Door inwoners ook online te betrekken, wordt de besluitvorming transparanter en democratischer. De drempel om mee te denken is laag, waardoor meer mensen worden bereikt dan bijvoorbeeld via een inspraakavond. De kennis en ervaring van inwoners en ondernemers dragen bij aan beter geïnformeerde besluiten en meer draagvlak voor het uiteindelijke beleid.

Iedereen kan onderwerpen aandragen

Op het platform van Civocracy kan iedereen voorstellen doen voor onderwerpen. Bij meer dan vijftig ondersteuners wordt het voorgestelde onderwerp geopend voor discussie. Kijk voor meer informatie op civocracy.org.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren