Blog

Parkeerbelasting: melkkoe of facilitator?

Stip het onderwerp parkeerbelasting aan op een verjaardagsfeestje en je hebt gelijk een avondvullend gespreksprogramma. Het is een belastingvorm waarover altijd volop discussie plaatsvindt en waarvoor doorgaans meer tegen- dan voorstanders bestaan. De term ‘melkkoe’ wordt in die gesprekken veel gebruikt.

Waar men echter zelden bij stil staat, is dat parkeerbelastingen hoofdzakelijk worden gebruikt als een regulerende maatregel. De inkomsten van deze ‘melkkoe’ zijn van ondergeschikt belang. Gemeenten streven naar optimale toegankelijkheid van winkelcentra en wijken en regulering van het parkeergedrag van bewoners of bezoekers. Parkeerbelastingen helpen daarbij door te zorgen voor een gezondere parkeerdruk.

Inkomsten

Volgens het CBS heffen 155 gemeenten in 2014 parkeerbelasting en halen zij daar in totaal zo’n 660 miljoen euro mee op. Voor ongeveer een kwart van deze gemeenten vormt de parkeerbelasting 10% van de totale heffingsinkomsten. Daar tegenover staan echter ook gemeenten die weinig tot geen inkomsten genereren uit de parkeerbelastingen. Voor sommige gemeenten kost de parkeerbelasting zelfs meer dan ze oplevert!

Businesscase

Bezuinigingen zorgen voor beweging op dit belastingterrein. Toch zoeken gemeenten niet louter naar manieren om meer opbrengsten te genereren. In veel gevallen kijken ze juist kritisch naar de kosten om zo tot slimme besparingen te komen. Parkeren is een businesscase geworden en gemeenten kijken daarom met andere ogen naar dit proces.

De vraag om kostenbesparing door overname van de uitvoering van het parkeerbelastingproces neemt zichtbaar toe. Ziet u parkeren als een businesscase en hoeveel denkt u te kunnen besparen door een efficiëntere uitvoering van uw proces? En geeft u dat geld terug aan de burgers of investeert u het in … ?

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren