Blog

Parkeren op de politieke agenda!

Parkeren op de politieke agenda, gaat dat niet wat ver? Dat is wellicht uw eerste gedachte bij het lezen van bovenstaande titel. Toch draagt het slim organiseren van parkeren en parkeerbewegingen bij aan een duurzame, leefbare, bereikbare en aantrekkelijke samenleving en dan is de link met de politieke agenda al snel gelegd.

Nog maar een maand geleden adviseerde een groep van 90 hoogleraren het kabinet 200 miljard te investeren in een groene infrastructuur in de komende decennia. Wordt het niet tijd dat de belangrijkste partijen in parkeerland opstaan en hun voorbeeld volgen en de krachten bundelen om tot een statement te komen richting politiek Den Haag?

In de versnelling

In april bezocht ik samen met circa 150 vakgenoten het Jaarcongres van Parkeer24 met als thema ‘In de versnelling’. Deelnemers werden vooral uitgedaagd om out of the box te denken. Aan de hand van vier prikkelende stellingen van gerenommeerde adviesbureaus discussieerden groepen met elkaar over mogelijke langetermijnoplossingen.

Het leverde niet alleen geanimeerde gesprekken op maar ook een rijke variëteit aan oplossingen voor ‘het parkeerprobleem’. De stellingen spitsten zich toe op een eerlijkere verdeling van parkeerrechten en op parkeren als instrument om te komen tot een verbeterde leefbaarheid (geef iedereen een mobiliteitsbudget met verhandelbare rechten).

Een actueel thema gelet op de waarschuwing die minister Schultz en staatssecretaris Dijksma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onlangs afgaven richting Tweede Kamer dat het personenvervoer vooral in, rond en tussen de grote steden de komende decennia blijft groeien.

Als oplossingen werden genoemd het slim toepassen van moderne technologie (smart data, energiestallen) en het verbeteren van de parkeerbeleving (funstallen, valet parking, deelstallen) maar ook dwingende maatregelen vanuit de overheid.

Stilstand is achteruitgang

Iedereen binnen de parkeerwereld beseft dat doorgaan op dezelfde weg op termijn niet leidt tot een ruimtelijke omgeving die aantrekkelijk, bereikbaar, leefbaar en duurzaam is. De toekomst vraagt om een overkoepelende visie en aanpak vanuit parkeerland in de wetenschap dat parkeren ‘slechts’ een onderdeel is van een bredere mobiliteitsagenda. Het gewenste resultaat vraagt vooral om een verandering van menselijk gedrag. Mensen moeten de auto uit en meer gebruik gaan maken van andere modaliteiten. Daar zijn helaas dwingende maatregelen van overheidswege voor nodig.

Een oproep aan de overheid

Op weg naar huis na het Jaarcongres bedacht ik dat het mooi zou zijn als de belangrijkste stakeholders in de parkeerwereld hun krachten zouden bundelen en gezamenlijk een statement zouden afgeven richting overheid, naar het voorbeeld van de 90 hoogleraren. Het Jaarcongres was daar eigenlijk al een mooi voorbeeld van, gezien de gezamenlijke bijdrage van verschillende gerenommeerde adviesbureaus aan het programma.

Als de lange termijn doelstellingen helder zijn moet het toch mogelijk zijn om te komen tot een langetermijnvisie en een gezamenlijke roadmap? Dit vraagt van de stakeholders dat zij de eigen agenda voor even ondergeschikt maken aan de gezamenlijke agenda. Daarna is het aan de individuele organisaties om hun ondernemerskwaliteiten aan te spreken om de eigen positie in het speelveld te behouden en waar mogelijk te versterken.

Wie pakt de handschoen op?

Het Jaarcongres liet in ieder geval zien dat er voldoende kennis en ervaring aan boord is om het statement op professionele wijze vorm te geven. De vraag is wie de handschoen oppakt en de verschillende partijen aan tafel vraagt om een coalitie te vormen (belangenverenigingen, adviesbureaus?).

Dat kost tijd, energie en veel overleg, maar zal ongetwijfeld tot een duidelijk statement leiden. In een tijdperk waarin (nieuwe) technologie het startpunt vormt van tal van innovaties zijn wij als ICT-dienstverlener graag bereid om aan te schuiven en onze expertise in te brengen.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren