Artikel

Regie in de driehoek zorg-wonen-overheid

De plannen van het kabinet met de AWBZ, de Wmo en de jeugdzorg nopen organisaties in de driehoek zorg-wonen-overheid tot samenwerken. Centric kan een bijdrage leveren aan deze ontwikkelingen.

Gemeenten krijgen door de komende decentralisaties de regie over een samenhangend zorgaanbod en spreken burgers meer aan op hun eigen verantwoordelijkheid. Strategisch productmanagers Quirijn van der Goes en Bianca Eijgelsheim van Centric benadrukken het belang van meer zelfregie, minder claimgericht denken en samenwerken in de driehoek.

“Omdat er een ander speelveld ontstaat, zullen ook de ketenpartners daarop onderling gaan schakelen”, verwacht Van der Goes. “Dat kunnen thuiszorgorganisaties zijn, zorgleveranciers en woningcorporaties.”
Eijgelsheim: “Vanuit onder andere de AWBZ en de jeugdzorg krijgen de gemeenten er taken bij. Buiten het feit dat daar miljarden mee gemoeid zijn, wordt het een bestuurskundig vraagstuk. Feitelijk gaat het om zo veel werk en nieuwe kennis en kunde, dat regievoering de meest werkbare optie is voor de gemeente. Waarbij ketenpartners de uitvoerende satellieten van de gemeente zijn, compact en dicht bij de burger.”

Meer zelfregie

De traditionele reactie bij hervormingen is dat een gemeente de toegeschoven taken zelf oppakt. “Dat vertaalt zich naar processen die worden vormgegeven, een nieuwe afdeling, een aangepaste backoffice”, zegt Van der Goes. “Maar dit is een andere situatie. Het zijn ketenpartners met wie je het samen doet en die zijn autonoom in hun informatievoorziening.” Er wordt dus informatie gedeeld en daar zijn nieuwe voorzieningen voor nodig: “Geen gewroet meer door talloze schermen, maar rolgebonden applicaties die ook geschikt zijn voor mobiele toepassingen, zodat de hulpverlener bij het gezin thuis direct de benodigde informatie kan raadplegen en bewerken.” Eijgelsheim: “De nieuwe technologie kan ook worden ingezet om de klant meer zelfregie te geven: laat hem die dingen doen die hij zelf kan en help daar waar nodig. Ga uit van zijn eigen kracht.”

Claimgericht denken

Die selfservice van de klant ontlast de gemeente. “De impact van alle plannen met de AWBZ en de jeugdzorg is zo omvattend en complex, dat je als gemeente niet meer alles zelf kunt doen”, zegt Eijgelsheim. “Meer zelfredzaamheid van burgers levert minder druk op de organisatie. Bij het boeken van een reis op internet doe je in feite hetzelfde: je zorgt voor een lagere prijs door de aanbieder wat administratie uit handen te nemen en ontvangt service wanneer deze echt nodig is. Nog belangrijker is een kanteling van het claimgericht denken – ik heb recht op – naar: wat is de best mogelijke oplossing tegen de best mogelijke prijs?”

“De rol van de klant wordt steeds groter”, aldus Van der Goes, “met klanttevredenheid als belangrijke factor. Omdat organisaties meer moeten samenwerken en informatie uitwisselen, zie je dat men steeds meer bereid is om over oude barrières heen te stappen. Bestaande middelen en technieken, portalen bijvoorbeeld, worden acceptabel om de dienstverlening toegankelijker en efficiënter te maken. Op die manier krijg je een verschuiving van de discussie, van: ‘die informatie moet niet zomaar online komen te staan’ naar: ‘we moeten zorgen dat die informatie beschikbaar komt, op een veilige en geautoriseerde manier’.”
“Privacy is nog wel een belangrijke hobbel die genomen moet worden”, merkt Eijgelsheim op. “Wat mensen moeilijk vinden, is de relatieve openheid van wat zij opschrijven. Wanneer je als hulpverlener bijvoorbeeld te maken hebt met een multiprobleemgezin waar veel agressie en verslaving is, dan is dat lastig vast te leggen als je weet dat bijvoorbeeld de cliënt het kan zien.”

Informatie samenbrengen

Welke rol speelt Centric in de driehoek zorg-wonen-overheid? Eijgelsheim: “Centric is op alle terreinen sterk vertegenwoordigd en kan daardoor een optimale ontsluiting realiseren – bijvoorbeeld een integraal klantbeeld over alle aandachtsgebieden. Onze productlijnen Melodies voor de overheid, Symphonies voor woningcorporaties en Harmonies voor de zorg sluiten naadloos op elkaar aan.”
Van der Goes: “Als gemeente wil je weten dat het geld goed wordt besteed en dat voorzieningen op de juiste manier worden ingezet. De uitvoerende partijen moeten dus informatie beschikbaar stellen over hun prestaties. Door onze aanwezigheid in alle sectoren kunnen wij de benodigde informatie samenbrengen en verbinden. Stel je eens voor hoeveel werk dat scheelt! Niet langer rapportages opstellen, versturen, ontvangen, op het juiste bureau leggen en tegen andere rapporten aanhouden. De uitvoering wordt eenvoudiger en bovendien goedkoper.”

Eijgelsheim: “En dan heb je het over macroniveau. Ook op microniveau zijn er voordelen. Ga je als hulpverlener aan de slag met een klant die bijvoorbeeld niet zelfredzaam is of een meervoudig probleem heeft, dan weet je in ieder geval wat er allemaal al bekend is. Dit zorgt voor een warme overdracht. Zo komen de diverse producten, diensten en behandelplannen tot hun recht.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren