Blog

Uitbesteden uitkeringsverstrekking: het eerste schaap over de dam?

Halverwege vorig jaar introduceerden wij een nieuwe vorm van dienstverlening in het sociale domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden: wij nemen ze de uitvoering van backoffice-taken op het gebied van uitkeringsverstrekking volledig uit handen. Het uitbesteden van uitvoerende werkzaamheden biedt namelijk voordelen: u kunt klantgericht blijven werken, een nadrukkelijke regierol vervullen én tegelijk op uitvoeringskosten besparen.

Halverwege vorig jaar introduceerden wij een nieuwe vorm van dienstverlening in het sociale domein voor gemeenten en samenwerkingsverbanden: wij nemen ze de uitvoering van backoffice-taken op het gebied van uitkeringsverstrekking volledig uit handen. Denk aan het verwerken van aanvragen, mutaties, periodieke berekening van uitkeringen en het debiteurenbeheer.

Het afgelopen halfjaar heb ik met veel klanten geanimeerde gesprekken gevoerd, ook over dit onderwerp. Er is zeker belangstelling voor de mogelijkheden om uitvoerende taken uit te besteden. Ondanks de vele mogelijkheden die klanten zien, wordt de daadwerkelijke stap naar het uitbesteden van uitvoerende taken nog niet gemaakt. Hoe komt dat?

Er komt op dit moment veel op gemeenten en samenwerkingsverbanden af. Ontwikkelingen die veel aandacht en energie vragen. Ook ontwikkelingen die vragen om een integrale visie en benadering. Er zijn organisaties binnen het sociale domein die de échte integrale benadering leggen tussen visie, beleid én bedrijfsvoering.

Maak de afweging op tijd

Wat in de praktijk echter vaak gebeurd, is dat men druk bezig is met de beleidsmatige voorbereiding van de decentralisaties en vaak wordt al het andere even geparkeerd. Of alle aandacht gaat uit naar het optuigen of verbreden van samenwerking in de regio, waarna men verwacht in die brede samenwerking de oplossing te vinden voor de decentralisaties. Regelmatig hoor ik dat pas na de volledige invoering van de decentralisaties mogelijk gekeken wordt naar het eventueel uitbesteden van werkzaamheden. Is dat niet een gemiste kans?

Een van de uitdagingen, ook in het kader van de decentralisaties, is het uitvoeren van meer werk met minder middelen. De bedrijfsvoering moet efficiënter. Hierbij hoort ook de afweging van welke activiteiten je zelf uitvoert, welke je overlaat aan een regionale samenwerkingsvorm en welke werkzaamheden je aan de markt uitbesteedt.

Overweeg uitbesteding

Door de mogelijkheid van uitbesteding aan de markt nog niet in de overweging mee te nemen, ontstaat een onvolledig beeld, waardoor mogelijk beslissingen worden genomen die uitbesteden op een later moment in de weg staan. Dat zou zonde zijn. Het uitbesteden van uitvoerende werkzaamheden biedt namelijk voordelen: u kunt klantgericht blijven werken, een nadrukkelijke regierol vervullen én tegelijk op uitvoeringskosten besparen.

Bij een integrale benadering, met oog voor visie, beleid én bedrijfsvoering, hoor je ook te kijken naar het uitbesteden van uitvoerende werkzaamheden. Het is dus wachten op het eerste spreekwoordelijke schaap.

Ron Bartels is als directeur Uitvoering sociale zekerheid verantwoordelijk voor de activiteiten van Centric binnen het taakveld Werk, Inkomen en Zorg.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren