Artikel

Veere laat inwoners online meedenken over gezondheidstoerisme

De gemeente Veere gaat haar inwoners en ondernemers actief betrekken bij lokale vraagstukken via het online platform van de start-up Civocracy. Dat liet wethouder René Molenaar onlangs weten tijdens een bijeenkomst op het gemeentehuis in Domburg.

Op deze manier wil de gemeente de kennis en ervaring in de samenleving optimaal inzetten bij haar beleidsontwikkeling. Beleidsadviseurs van de gemeente zullen actief meedoen in de discussies. “De gemeente Veere staat graag dicht bij haar inwoners en ondernemers,” zegt Molenaar. “Met Civocracy kan ieder die dat wil online een positieve bijdrage leveren aan de uitdagingen waar we samen voor staan.”

De eerste twee onderwerpen die het Zeeuwse Veere haar ingezetenen voorlegt, zijn de bevordering van het voor de regio zo belangrijke gezondheidstoerisme en het duurzaamheidsplan dat momenteel ter inzage ligt. Op korte termijn komen daar andere onderwerpen bij op het gebied van duurzaamheid. Inwoners zijn van harte uitgenodigd mee te denken over het beleid van hun gemeente via Civocracy.org/Veere.

Wat is gezondheidstoerisme?

Gezondheidstoerisme is gericht op het bevorderen van de mentale en fysieke gezondheid en speelt in op de behoefte aan een gezonde leefomgeving, vitaliteit, wellness, herstel, buitenrecreatie, gezonde voeding en sport.
Via Civocracy wil de gemeente van haar inwoners en ondernemers weten hoe het gezondheidstoerisme in Veere verder kan worden gestimuleerd, welke rol daarbij is weggelegd voor henzelf en wat zij daarvoor nodig denken te hebben. Zo wil de gemeente ondernemers en inwoners rond dit onderwerp met elkaar verbinden, zodat er nieuwe initiatieven ontstaan.

Transparantere besluitvorming

Civocracy heeft als missie om de kloof tussen politiek en burgers verder te verkleinen. Door inwoners ook online te betrekken, wordt de besluitvorming transparanter en democratischer. De drempel om mee te denken is laag, waardoor de gemeente meer mensen bereikt dan via bijvoorbeeld een inspraakavond. Dit leidt tot beter geïnformeerde besluiten en meer draagvlak voor het uiteindelijke beleid.

Iedereen kan onderwerpen aandragen

Op het platform van Civocracy kan iedereen voorstellen doen voor onderwerpen. Bij meer dan vijftig ondersteuners wordt het voorgestelde onderwerp geopend voor discussie. Kijk voor meer informatie op civocracy.org.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren