Artikel

Wat is de relatie van Centric met Operatie BRP?

Minister Plasterk heeft aangegeven te willen stoppen met Operatie BRP. De website van de Operatie BRP "vermeldt Centric":https://www.operatiebrp.nl/leveranciers/operatie-brp-leveranciers in het overzicht van leveranciers van een Burgerzaken-oplossing of Afnemersysteem. Sinds de bekendmaking ontvangen wij veel vragen over onze rol in het project. Daarom zetten wij graag op deze pagina de belangrijkste feiten hierover voor u op een rij.

Centric niet als softwarebouwer betrokken bij BRP

Operatie BRP is gericht op het ontwikkelen van een centrale opslag van de persoonsgegevens van burgers: de Basisregistratie Personen. Centric is niet als bouwer of softwareontwikkelaar betrokken bij dit landelijke project dat nu wordt gestaakt.

Als leverancier van lokale overheden ontwikkelt Centric softwareoplossingen voor eigen rekening en risico. Een van deze systemen is Key2Burgerzaken, dat veel gemeenten gebruiken om de gegevens van burgers te administreren. Bij trouwen, geboorte, overlijden en verhuizen, op veel belangrijke momenten in het leven hebben mensen iets af te handelen met de gemeente. Dit is een van de systemen die in de toekomst hadden moeten aansluiten op de landelijke voorziening BRP. Met verschillende andere partijen heeft Centric daarvoor in 2014 een convenant afgesloten.

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat systemen foutloos en veilig data kunnen uitwisselen, ook in de toekomst met de BRP. Wij hebben dan ook continu geïnvesteerd in onze oplossingen en hebben de uitwisseling van gegevens doorlopend getest met de BRP op verzoek van het landelijke programma. Deze investeringen waren voor onze eigen rekening en maken dan ook geen deel uit van de miljoenen waarover wordt gesproken in de berichtgeving rondom de oBRP.

Hoe zien wij de toekomst?

Belangrijke doelstellingen van de oBRP waren onder andere het streven naar verbetering van de gegevenskwaliteit en plaatsonafhankelijke dienstverlening, waarbij de persoonsgegevens zoals naam en verblijfplaats direct worden verwerkt en altijd online beschikbaar zijn. De tijd heeft sinds de start van het programma niet stil gestaan.
Samen met onze klanten zijn wij op volle kracht blijven ontwikkelen aan Key2Burgerzaken, de nieuwe burgerzakenprocessen en de selfservice voor burgers. Al deze investeringen dragen bij aan het bereiken van de genoemde doelstellingen. Als voorstander van modernisering blijven wij graag landelijk actief meedenken over de toekomst, ook nu de oBRP is gestaakt. Wij hebben duidelijke ideeën over hoe dit anders en beter kan.

Moderner landelijk berichtenverkeer

Op dit moment vindt de opslag van de gegevens per gemeente plaats, waarbij gemeenten de gegevens van hun inwoners gestandaardiseerd uitwisselen via berichtenverkeer. Deze gegevens worden minimaal eenmaal per 24 uur geactualiseerd. Gebruikers van Key2Burgerzaken kunnen nu al zelf instellen hoe vaak zij de gegevens met de GBA-V (de GBA-verstrekkingsvoorziening) willen actualiseren. Een hogere frequentie draagt bij aan de actualiteit van de gegevens.
Wel zien wij het (landelijk vastgestelde) berichtenverkeer als een van de aandachtspunten voor de toekomst: deze technologie is verouderd en de uitwisseling van gegevens kan moderner. Wij investeren voortdurend in de modernisering en uitbreiding van onze oplossingen voor gemeenten. Hoewel wij de landelijke uitgangspunten, zoals het berichtenverkeer, uiteraard niet zelf kunnen bepalen, denken wij hier wel graag over mee.

Plaats- en tijdonafhankelijke dienstverlening

De kwaliteit van gegevens is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeenten en de systemen die zij hiervoor gebruiken. Burgers moeten de gemeente informeren over wijzigingen in hun gegevens. Hoe beter we hen daarbij faciliteren, hoe groter de kans dat dat ook gebeurt. Centric heeft de afgelopen jaren daarom veel geïnvesteerd in e-diensten die het eenvoudig maken om wijzingen door te geven. Dankzij deze selfservice kunnen burgers waar en wanneer het hen uitkomt gegevens delen met hun gemeente, zoals bij een geboorte, huwelijk of verhuizing.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Marlies Aanhaanen.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren