Nieuws

Zorgen voor continuïteit van dienstverlening

“Continuïteit van dienst­verlening is heel belangrijk voor ons. Dan gaat het uiteraard om de dienstverlening van gemeenten aan inwoners en bedrijven. Daarvoor is nodig dat de dienstverlening aan onze klanten probleemloos verloopt”, zegt Eddy van de Werken, business development manager bij Centric.

Eddy van de Werken: “Als Centric werken we actief mee aan Common Ground.” | Beeld: Centric

Dat dat geen loze belofte is, blijkt uit de API-standaard die Centric recent samen met twee andere leveranciers en twee gemeenten ontwikkelde.

Van de Werken vertelt over een nieuwe standaard waarmee gemeenten digitaal documenten ter inzage kunnen leggen. De Wet elektronische publicaties verplicht per 1 januari 2023 digitale terinzagelegging, maar tegelijkertijd komt er een einde aan de mogelijkheid documenten gemakkelijk bij een publicatie te voegen. “De instantie die voor dat gemak zorgt, KOOP, biedt geen nieuwe functionaliteit op dit vlak. Het gevolg is dat gemeenten veel meer documenten handmatig moeten gaan uploaden, wat erg veel tijd kost. Wij zagen dit gebeuren en voelden de noodzaak een oplossing te maken die gemeenten straks veel werk scheelt.

Niet één oplossing voor een paar gemeenten, maar voor alle gemeenten en bovendien leveranciersonafhankelijk.” Samen met de gemeenten Groningen en Amsterdam en leveranciers Gemboxx en Genetics ontwikkelde Centric een API-standaard. Centric levert het platform digitale-inzage.nl, waar elke leverancier zijn applicatie op kan aansluiten. “Wij sluiten onze eigen applicaties hierop aan, maar dat kan dus elke leverancier doen. De VNG spant zich in om de API-standaard onder de aandacht van alle leveranciers te brengen, zodat elke gemeente er straks gebruik van kan maken.”

Hechte samenwerking

Van de Werken noemt deze ontwikkeling een goed voorbeeld van Common Ground en samen organiseren, waarin oplossingen worden ontwikkeld die alle gemeenten kunnen gebruiken. “Dit is een mooie illustratie van het borgen van de continuïteit van gemeentelijke dienstverlening, daar zijn wij van.” Centric is al dertig jaar actief in de overheidsmarkt en een substantieel deel van de 3.700 medewerkers van het Goudse bedrijf werkt voor gemeenten. “Veel van mijn collega’s werken al jaren voor Centric. Wij combineren kennis van softwareontwikkeling met kennis van de gemeentelijke domeinen en bedrijfsprocessen. We zijn daar trots op en willen dit nog jaren blijven doen.” Die ervaring en positie in de gemeentelijke markt geven het bedrijf een stevige basis.

Oplossingen voor alle gemeenten en leveranciersonafhankelijk

Daarnaast zijn gemeenten en Centric nauw met elkaar verweven, in allerlei samenwerkingsconstructies. Zoals via de Gebruikersvereniging Centric, waarin gemeenten meedenken en meebepalen welke ontwikkelingen prioriteit krijgen. Er zijn structurele overleggen op verschillende niveaus, zoals expertgroepen, waarin Centric contact onderhoudt met gemeenten. “Van reviewmeetings tot regiosessies, waarin het niet alleen halen, maar ook brengen van informatie en kennis is”, zegt Van de Werken. Ook die uitgebreide samenwerking laat zien hoe hecht Centric met gemeenten verweven is.

Bestuurders scheppen de kaders

Continuïteit van dienstverlening gaat uiteraard bestuurders aan. Zij spelen daarin een belangrijke rol, zegt Van de Werken: “Zij scheppen de kaders, leveranciers vullen die kaders in. Het is belangrijk dat bestuurders zich realiseren dat de informatievoorziening die nodig is voor dienstverlening geen IT-feestje is. Dat zij de voorwaarden scheppen voor een goede gemeentelijke IT, bijvoorbeeld doordat ze mensen met de juiste competenties in huis halen. En door de juiste vragen te stellen, voor een toekomstvaste ontwikkeling van de gemeentelijke informatievoorziening.”

Van de Werken noemt een recente podcast van Gamechangers, een samenwerking van iBestuur, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VNG Realisatie en Dimpact. Hierin pleit onder meer Bas Eenhoorn (voormalig digicommissaris) voor meer bestuurlijke aandacht voor digitalisering en dienstverlening.

De podcast gaat specifiek over digitaal leiderschap en Common Ground. In Common Ground werken verschillende partijen samen aan een ecosysteem van applicaties, dat gemeenten in staat moet stellen om ook in de toekomst goede dienstverlening te blijven bieden. Daarmee is de cirkel rond, zegt Van de Werken: “Als Centric werken we actief mee aan Common Ground. We passen onze bestaande producten aan en ontwikkelen nieuwe diensten volgens de principes van Common Ground. Zodat gemeenten over vijf en over tien jaar nog steeds goede dienstverlening kunnen leveren aan inwoners en bedrijven, die past bij de uitdagingen van die tijd. Dat is essentieel voor de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren