Persbericht

3e CIP Inkoop practitioner bijeenkomst op 13 maart 2017

Voor de 3e CIP Inkoop practitioner bijeenkomst van 13 maart 2017 hebben wij weer een interessant programma voor je samengesteld. Jij en/of je collega’s (inkopers, leveranciermanagers, maar ook vooral contractmanager) zijn hierbij van harte welkom.

De bijeenkomst wordt gehouden bij UWV, La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam, gebouw D, 23e etage in zaal ‘t Plein. Aanmelden kan per email bij tady.slebioda@uwv.nl. Mocht je een parkeerplaats wensen geef het even aan, maar er is geen garantie.

Thema “Op weg naar uniformering van informatiebeveiliging en privacybescherming in inkoop”.

Het programma:

12:00 – 12:45 Inloop met broodjeslunch

12:45 – 13:00 Opening, nieuwtjes en feedback enquête

13:00 – 13:45 Veilig ICT inkopen? Een goed begin is het halve werk.

Veiligheid en privacy zijn van groot belang voor het vertrouwen dat klanten, burgers, bedrijven hebben in organisaties die hun gegevens verwerken. Standaard voorwaarden kunnen uitkomst bieden, maar hoe kies je de juiste standaard? Hoe pas je die standaarden toe? Hoe ga je om met updates op die standaarden? En hoe borg je dat alle partijen in de keten gezamenlijk zo doelmatig mogelijk jouw randvoorwaarden op het gebied van beveiliging en privacy implementeren? Hoe toets je de compliance? En wat doe je bij gebreken?
Aan de hand van een aantal praktijk cases nemen wij u mee langs de informatie beveiliging en privacy vraagstukken, die we tegen komen in het speelveld van inkoop en contractmanagement.

Menno van Drunen is partner bij Supply Value, adviesbureau op het gebied van inkoop, supply chain en informatiemanagement. Menno is als programmanager en adviseur betrokken bij diverse grote ICT aanbestedingen en implementaties waarbij informatiebeveiliging een belangrijke randvoorwaarde is.

13:45 – 14:45 Informatiebeveiliging, Privacybescherming bij inkoop/contractmanagement doodsimpel!

Wil jij voldoen aan de BIR met de juiste contracteisen? Wil jij Informatiebeveiliging en Privacybescherming borgen in de inkoop- en contractmanagementprocessen? In dit blok wordt een methodiek gepresenteerd voor contractmanagement en inkoop om Privacy- en beveiligingseisen te borgen in de processen. Het sturen en verantwoorden met standaard/uniforme specificaties en mee te geven in (model)contracten geeft duidelijkheid aan de interne en externe markt.

Jaap Visser is contractmanager bij projectcontracten bij RWS Centrale Informatie Voorziening (CIV). Hierin speelt hij actief in op het goed kunnen managen van contracten middels systeem gerichte contractbeheersing. Het vraagstuk hoe de veiligheid in het contract te borgen en meetbaar te maken is daar één van.

Patrick van den Berg is medewerker van het Security by Design team van Rijkswaterstaat. Met zijn jarenlange ervaring op het gebied van security architectuur bij verschillende departementen en de financiële sector, begeleidt hij projecten binnen Rijkswaterstaat om tot veilige en BIR compliant oplossingen te komen.

14:45 – 15:00 Pauze

15:00 – 15:45 Teamsessie “RWS model basis voor generiek Overheid model?

15:45 – 16:15 Rechtspraak over onduidelijke en/of gaandeweg wijzigende specificaties

Wat zijn de gevolgen bij onvoldoende kwaliteit van specificaties bij inkoop en contractmanagement?
Mark Jansen is advocaat bij Dirkzwager en geeft ons een inkijkje in een aantal recente uitspraken bij de rechtbank. En wat de mogelijke implicaties naar de bedrijfsvoering zijn.

16:15 – 17:30 Sluiting, Ditjes en Datjes, netwerkborrel.

Bij deelname aan deze bijeenkomst kunnen Permanente Educatie-punten worden verkregen. Na registratie ontvang je na afloop per email een verklaring van deelname.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren