Persbericht

CIP Overheid maakt “Grip op Privacy” AVG compliant, grijpbaar en implementeerbaar

In de Privacy Suite “Grip op Privacy” is de Europese wetgeving(AVG) verteerbaar gemaakt in een tweetal praktische handreikingen en een tool waarmee u het niveau van volwassenheid in uw organisatie in kaart brengt, bespreekbaar maakt en dat u kunt helpen met gerichte maatregelen die u op een door u gewenst niveau brengen.

CIP-Overheid heeft de AVG compliant Privacy Suite “Grip Op Privacy” tijdens de CIP voorjaarsconferentie vrijgegeven. In de Privacy Suite “Grip op Privacy” is de Europese wetgeving(AVG) verteerbaar gemaakt in een tweetal praktische handreikingen en een tool waarmee u het niveau van volwassenheid in uw organisatie in kaart brengt, bespreekbaar maakt en dat u kunt helpen met gerichte maatregelen die u op een door u gewenst niveau brengen. De onderdelen van de CIP Privacy Suite “Grip op Privacy” zijn:

De Privacy Baseline

De Privacy Baseline geeft organisaties concrete handvatten voor de omgang met privacy: de eisen van de AVG zijn vertaald naar concrete, hanteerbare normen welke duidelijk maken wat organisaties moeten regelen om compliant te zijn met de wet en daarmee de privacy van de burgers te waarborgen.

Handleiding Privacy by Design

Deze handleiding biedt ontwerpers een bibliotheek met ontwerpkeuzes en oplossingen in het enerzijds formele en anderzijds creatieve proces, om te komen tot een ontwerp dat op een passende wijze invulling geeft aan de privacy vereisten, zoals die in AVG zijn beschreven en in de Privacy Baseline concreet zijn gemaakt.”

Privacy selfassesment tool voor privacy volwassenheid

Het Privacy Volwassenheidsmodel vormt daarmee een maatlat, waarlangs de volwassenheid van de organisatie gemeten kan worden in de mate waarin privacybescherming organisatie breed is afgedekt, maar vooral juist om de organisatie te laten groeien. De selfassessment tool is bedoeld om als managementinstrument te gebruiken. Managers vullen die in, al of niet met hun afdeling, en hanteren de uitkomsten als gespreksonderwerp, waarbij desgewenst nog een integrale groepsinvulling wordt gemaakt. Het te bereiken volwassenheidsnivo kan zelf bepaald worden en de tool geeft een advies op basis van de privacy baseline wat er nog moet gebeuren voor een volgend niveau.

Naast de Grip op privacy suite is ook de Grip op Secure Software Development(SSD) suite beschikbaare. SSD bevat concrete beveilingseisen/normen voor server en mobiele applicaties.
Hier vindt u de hulpmidden van Grip-op-Privacy: https://www.cip-overheid.nl/grip-op-privacy/.

Het CIP betracht zorgvuldigheid bij het samenstellen van zijn publicaties. Het kan echter voorkomen dat er toch sprake is van omissies of onjuistheden. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de lezer zelf dit te beoordelen en te corrigeren indien hij zich baseert op of gebruik maakt van een CIP-publicatie.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren