Persbericht

Overheden en bedrijven werken aan veilig Internet of Things

Hoe om te gaan met de veiligheidsrisico’s van het snel groeiende Internet of Things? Die vraag staat centraal in de whitepaper IoT die onlangs is gepubliceerd onder coördinatie en redactie van het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacy CIP.

In een gezamenlijk advies benadrukken deskundigen uit overheid en bedrijfsleven het belang van informatieveiligheid voor de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Centric, IBM, Philips, Lancom Systems, DXC en ECP schreven mee namens het bedrijfsleven. Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken sluiten aan vanuit de overheid.

‘Digitale veiligheid essentieel voor functioneren samenleving’

Nu steeds meer apparaten via internet met elkaar verbonden worden en het IoT een grotere rol in de samenleving speelt, neemt ook het belang van digitale veiligheid toe. De beveiliging van die apparaten blijft helaas vaak nog achter, schrijven de auteurs. Het document is daarom tevens bedoeld als aanmoediging voor producenten en afnemers om in gesprek te gaan over de beveiliging van het IoT.

Internet of Things-expert Ben van Lier, hoogleraar en directeur Strategie & Innovatie bij Centric, is co-auteur van de whitepaper: ‘Digitale veiligheid is essentieel voor een veilig functionerende samenleving, overheid en bedrijfsleven. Als IT-partners die security belangrijk vinden, dragen wij graag bij aan kennisontwikkeling rond een veilig IoT. Centric hecht aan digitale veiligheid.’

In 5 stappen naar een veilig Internet of Things

De auteurs achten het noodzakelijk dat overheid en industrie op Europees niveau gaan samenwerken om ervoor te zorgen dat het steeds belangrijker IoT-ecosysteem wordt gebouwd op een betrouwbaar en veilig fundament. De whitepaper beschrijft de risico’s van misbruik en biedt een 5 stappenplan voor risicobeheersing op weg naar een digitaal veilig Internet of Things.

Download de whitepaper

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren