Persbericht

Privacy Self Assessment

Neem uzelf de maat, stel uzelf een doel en zie wat u nog te doen staat. Korter kunnen we de werking van het Self Assessment instrument van CIP niet verwoorden. Dit selfassessment tool is bedoeld om als managementinstrument te gebruiken.

Managers vullen die in, al of niet met hun afdeling, en hanteren de uitkomsten als gespreksonderwerp, waarbij desgewenst nog een integrale groepsinvulling wordt gemaakt. U kunt een doelniveau bepalen; het tool geeft aan wat nog te doen staat om dat doel te behalen. Jaarlijks kunt u dit herhalen om de voortgang te meten.
Geïnteresseerd? Op de site kunt het tool downloaden vanaf de pagina Grip-op Privacy: https://www.cip-overheid.nl/grip-op-privacy/

Belangrijke voorinformatie alsvorens de invulling te doen.

Dit volwassenheidsmodel is gebaseerd op (de 13 criteria van de) Privacy Baseline, de CIP-handreiking voor verantwoord privacy management.

Sla het tool eerst op (bijv. op het bureaublad). Na opening krijgt u de startpagina.

• Hier geeft u aan de hand van de beschrijvingen van de 5 niveaus aan op welk niveau u wilt uitkomen. Het minimale doelniveau voor verantwoord privacymanagement is 3.

• Afhankelijk van de vraag of u uw resultaten wilt vergelijken t.o.v. een groep binnen uw organisatie of met de CIP-benchmark vult u nog enkele gegevens in.

• Druk vervolgens op de knop Start Privacy Self Assessment.

U komt nu op de eerste van 13 bladen met keuzevragen en stellingen. Elk blad bestaat uit één of enkele keuzevragen, gevolgd door enkele stellingen met nadere uitvraag. Per blad gaat u als volgt te werk:

• Kies in de keuzevragen voor het meest formele/hoge niveau dat u van toepassing acht op uw situatie.

• Vink de stellingen alleen aan voor zover u die van toepassing acht op uw situatie.

• Klik op de blauwe knop om naar het volgende criterium te gaan.

Na invulling van het laatste criterium klikt u door om naar het advies te gaan.

Op het adviesblad ziet u waar u nu staat en welke doelstellingen nog te realiseren zijn. U kunt hier ook kiezen voor een advies voor een tussenstap, bijvoorbeeld in het geval dat u de afstand tussen IST en SOLL te groot acht om in een keer te maken.

Bijdragen aan (en vergelijken met) de CIP-benchmark? Vul op de startpagina de sector- aanduiding in en stuur de ingevulde assessment op naar ad.kint@uwv.nl of tady.slebioda@uwv.nl.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren