Persbericht

Themamiddag over Internet of Things

Op dinsdag 19 juni 2018 organiseert het CIP een special rond het thema Internet of Things en Veilige Software.

De samenleving digitaliseert sneller dan we bij kunnen houden. Dit biedt kansen maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Uitdagingen waarvan de omvang nog niet kunnen overzien. Maar we moeten er wel wat mee!

In deze sessie maken we onderscheid tussen twee domeinen: een domein waarin we zelf goed kunnen sturen op veiligheid en waarbij we ook laten zien hoe je dat kunt doen, en een domein waarop dat veel moeilijker is en waarvan we de oplossing misschien wel moeten zoeken in ‘onthouding’.

Prof. Dr. Ben van Lier (Centric) spreekt over Internet of Things en de invloed op onze samenleving. Onze postmoderne samenleving is steeds meer gebaseerd op in netwerken verbonden mensen, organisaties en objecten.

Netwerken stellen ons in staat ongeacht tijd en plaats onderlinge verbindingen aan te gaan en data en informatie uit te wisselen en te delen tussen willekeurige mensen organisaties en objecten. Ben geeft zijn visie weer over het digitale Eco-systeem. Een visie die niet bepaald geruststellend is.

Hugo Leisink (Nationaal Cyber Security Centrum) spreekt over het belang van Informatiemanagement in relatie tot Informatiebeveiliging.

Heb jij goed zicht op de opgeslagen informatie in je applicaties? Wat is hier voor het ideale recept?

Marcel Koers spreekt over de Whitepaper Internet of Things met daarin de strategische beveiligingsprincipes en best practices voor een veilige inzet van IoT.

Een samenleving kan zich geen Internet of Things veroorloven zonder aandacht voor integrale beveiliging. De risico’s voor de privacy van burgers, de bedrijfsvoering en onze economie zijn daarvoor te groot.

Na de pauze gaan we met elkaar aan de slag om in kleine groepjes uitdagende vragen te beantwoorden als het gaat om de veiligheid van software en de risico’s die je ziet.

Van groot belang is van elkaar te horen wat je er aan kunt doen of al werkelijk doet. We kunnen elkaar daarmee op ideeën brengen.

Tot slot worden de verzamelde antwoorden en ideeën verzameld en plenair met elkaar gedeeld.

De bijeenkomst wordt gehouden op 19 juni 2018 van 12:00 tot 17:00 uur bij UWV Hoofdkantoor, La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam, gebouw D, 23e etage, zaal Het Plein.

Graag aanmelden per mail bij tady.slebioda@uwv.nl.

Programma

12:00 – 12:55 Ontvangst met broodjes en wat te drinken
12:55 – 13:05 Opening en inleiding door Ad Reuijl (en Marcel Koers)
13:05 – 13:35 Internet of Things en het eco-systeem

Presentatie door prof. dr. Ben van Lier. Wat houdt Internet of Things eigenlijk precies in? Hoe ziet onze wereld er vandaag de dag er werkelijk uit? En hoe in de toekomst?

13:35 – 14:05 Zicht en grip op Informatie

Presentatie door Hugo Leisink. Goed informatiemanagement is noodzakelijk om informatiebeveiliging tot een succes te maken. Hoe krijg je dat voor elkaar?

14:05 – 14:30 Whitepaper Internet of Things

Presentatie door Marcel Koers. Aandacht voor integrale beveiliging is noodzakelijk als we het over Internet of Things hebben.

14:30 – 14:45 Pauze

14:45 – 16:00 Hoe veilig is mijn software en welke risico’s zie ik?

Aan de hand van vragen ga je met elkaar in groepjes op zoek naar antwoorden op het thema ‘Hoe veilig is mijn software en welke risico’s zie ik?’ De antwoorden worden plenair toegelicht.

16:00 – 16:10 Afsluiting

CIP-evenementen, CIP-Actueel en evaluatie

16:10 – 17:00 Borrel en napraten

Bij deelname aan deze bijeenkomst wordt registratie aangeboden ten behoeve van Permanente Educatiepunten. Een verklaring van deelname wordt per email toegestuurd.

Sprekersinformatie

Prof. dr. Ben van Lier is Directeur Strategie & Innovatie bij Centric een Nederlands ICT bedrijf met vestigingen in België, Noorwegen, Zweden, Duitsland en Roemenië. Vanuit deze functie houdt hij zich bezig met onderzoek naar en analyse van ontwikkelingen op het grensvlak van organisatie en technologie.

In 2009 is hij gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en in 2013 is hij benoemd als Professor aan de Steinbeis University in Berlijn. In deze rol houdt hij zich voornamelijk bezig met onderzoek naar systeem- en complexiteitstheorie, interoperabiliteit van informatie en netwerk centrische benaderingen zoals het internet of things, smart industries, network centric warfare, mobile healthcare, high frequency trading, etc. Over deze onderwerpen heeft hij diverse internationale wetenschappelijke publicaties en conference papers gepubliceerd. In 2015 is hij benoemt tot lector aan de Hogeschool Rotterdam binnen het lectoraat Creating010. Hij is o.a. lid van de roadmap-council van de topsector HTS&M en lid van het Nederlandse forum smart industries.

Hugo Leisink is werkzaam bij het Nationaal Cyber Security Centrum. Hij draagt als senioradviseur bij aan het gezamenlijk vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving door het leveren van inzicht en het bieden van handelingsperspectief. Hij maakt een vertaalslag, zodat de digitale wereld voor iedereen begrijpelijk en inzichtelijk wordt.

Marcel Koers heeft bij het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) een leidende rol bij de initiatie en totstandkoming van diverse strategisch- en tactische-inhoudelijke documenten over onder andere Grip op SSD, beveiligingsovereenkomsten en Grip op Privacy.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren