Nieuws

IB&P-spreekuur

Heb je behoefte om te sparren met een deskundige collega van een andere organisatie over een vraagstuk dat je bezig houdt? Even een idee of een probleem spiegelen met iemand uit het netwerk? Meld je aan bij IB&P-hulp en wij brengen je in contact met een deskundige gesprekspartner. Vanaf maandag 4 april is ook een IB&P-spreekuur ingericht.

Beeld: www.bio-overheid.nl

De dienstverlening van de overheid kent een hoge mate van digitalisering. Daarmee is een aanzienlijke blootstelling aan cybercriminaliteit ontstaan. CIP is al vele jaren bezig met het delen van kennis en het bundelen van krachten om bij te dragen aan de weerbaarheid van de overheid tegen de hiermee gepaard gaande dreigingen. Op de websites www.cip-overheid.nl en www.bio-overheid.nl zijn vele hulpmiddelen te vinden die daarvan het resultaat zijn. De hulpmiddelen, tools, workshops, serious games e.d. die via deze sites beschikbaar worden gesteld, zijn bedoeld voor algemeen gebruik en daarmee meestal niet afgestemd op heel specifieke vragen van individuele organisaties of CISO’s.

IB&P-hulp

Dit type vragen is alleen te adresseren door specifiek in te zoomen op het onderwerp in zijn specifieke context. Hiervoor is IB&P-hulp ingericht. Vragenstellers kunnen door middel van een intercollegiaal deskundig gesprek of een intervisiesessie over concrete vragen sparren met een of enkele collega’s van grotere organisaties. Dat kan een nieuw licht op de zaak werpen. Hoe dan ook, laat het weten via de contactpagina van de BIO-site. Wij zorgen ervoor dat je een deskundige gesprekspartner krijgt, die je verder kan helpen.

Een groep van stevige IB&P-professionals binnen het CIP-netwerk heeft zich bereid verklaard om sparringpartner te willen zijn bij vragen van collega’s in andere organisaties. Mits de vraag binnen redelijk tijdsbeslag blijft, wordt deze hulp ‘om niet’ aangeboden.

IB&P-spreekuur

Op maandag 4 april zin we gestart met het IB&P-spreekuur. Dit spreekuur is er op gericht snel en eenvoudig antwoord te krijgen op je vraag. Via de agenda van CIP.Pleio kun je de link naar de betreffende data en tijdstippen terugvinden. Vooralsnog zal het spreekuur de komende maanden plaatsvinden op maandag van 11 tot 12 uur en op woensdag van 16 tot 17 uur. Ieder spreekuur wordt bemenst door experts uit het netwerk en vanuit CIP zelf.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren