Blog

Cloud do’s voor gemeenten

Met alle nieuwe taken erbij hoort de bedrijfsvoering en meer specifiek de technologie gemeenten in de eerste plaats behulpzaam te zijn.

Met alle nieuwe taken erbij hoort de bedrijfsvoering en meer specifiek de technologie gemeenten in de eerste plaats behulpzaam te zijn en hen te faciliteren om hun primaire opdracht effectief te kunnen realiseren. Wat betekent dat in termen van Do’s en Dont’s voor gemeenten?

Hieronder een eerste opsomming van praktische aanbevelingen die gemeenten kunnen helpen een positie in te nemen in het ‘woud van de cloud’. Dit overigens helemaal in lijn met de Cloud Strategie van de Overheid.

Do’s

Zoek samen met andere gemeenten zoveel mogelijk naar generieke ICT-toepassingen die gerealiseerd worden in de vorm van open standaard-services. Probeer zo mogelijk ‘eigen implementaties’ tegen te gaan. Dring er bij leveranciers op aan dat hun dienstverlening gebaseerd moet zijn op open standaarden en dat het streven is gezamenlijk gebruik te maken van dezelfde diensten in de vorm van cloud services voor de community van gemeenten.

Vraag aan leveranciers om het KING-convenant te ondertekenen waarmee zij zich conformeren aan standaarden. Via de website www.softwarecatalogus.nl kunnen gemeenten zien welke leveranciers zich conformeren aan standaarden en in welk product welke standaarden ondersteund (gaat) worden. Leveranciers waar je zaken mee wilt doen kunnen een positief testrapport overhandigen afkomstig uit een onafhankelijk compliancy-testomgeving (zoals www.stuftestplatform.nl) om aan te tonen dat hun standaard geen ‘dialect’ is van de feitelijk vastgestelde standaard.

Flexibiliseer al je lopende ICT-contracten zodat je de overgang mogelijk maakt naar een shared service center dat haar diensten aanbied in de vorm van cloud services voor de gemeenten.

Oriënteer je op reeds bereikte successen bij overheidsclouds, bijvoorbeeld bij de Rijkscloud. Er zijn reeds resultaten geboekt met de consolidatie van datacenters, kantoorautomatisering (inclusief samenwerkingsfunctionaliteit), gezamenlijke geheugenopslag-faciliteiten en een Appstore voor overheden.

Probeer te participeren in innovatieve projecten – nationaal en internationaal – die samenwerking tussen gemeenten en de netwerksamenleving stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het Smart Cities-project, Cyber Resilient Cities maar ook de talrijke Open data-initiatieven. Zoek voor het aanbod naar innovatieve diensten ook naar je eigen regio en onderzoek mogelijkheden om de eigen bevolking en het bedrijfsleven te mobiliseren in de innovatie van gemeentelijke diensten. Bevoordeel ZZP’ers, startups en studenten bij de levering van dergelijke diensten.

Als je wilt meewerken aan vroege initiatieven op het gebied van de Gemeentecloud, schrijf je dan in voor de cloud workshops die de IMG 100.000+ organiseert rond cloud services, gebaseerd op de vorderingen bij de Rijkscloud. 

 • Pascal Huijbers | 3 juni 2013, 16:52

  Beste Henri,

  Mooi te zien dat je je activiteiten en promotie van de Cloud doorzet voor Gemeenten. Ik ben ook blij te zien dat je de Cloud initiatieven probeert te verbinden aan activiteiten zoals ketensamenwerking, open data , standaardisatie van Stuf e.d.

  Wat ik wel vind is dat er hierdoor teveel dingen door elkaar gaan spelen. Stuf is natuurlijk niet bedoeld voor de Cloud maar is wel een vereiste voor standaard koppelvlakken, overigens wat mij betreft dan altijd wel hand in hand met digikoppeling als het om externe koppelingen gaat en een webservice variant (liefst gebaseerd op digikoppeling) bij interne services.

  Generieke voorzieningen en samenwerken bij aanbestedingen zijn ook geen cloud , evenmin als ketenvoorzieningen en de rijkscloud. Maar die discussie zal ik in een reactie op een blog niet aanzwengelen, dat wordt wat lastig :)

  Je blog heet Cloud Do’s voor gemeenten. En je geeft aan praktische aanvullingen te willen geven voor gemeenten. In aanvulling op de door jou genoemde punten die al enige jaren in ontwikkeling zijn bij gemeenten wil ik de volgende concrete 4 punten voorstellen. Wellicht moeten we een keer samenzitten om hier een bredere set van te maken zodat gemeenten echt een concrete slag kunnen maken.

  1) Zorg ervoor als gebruikersverenigingen dat je leverancier zich conformeert aan Stuf en webservices (digikoppeling) koppelvlakken. Een willekeurige leverancier moet stekkers kunnen leveren en die moeten kunnen passen aan beide zijden. Kijk maar eens naar private voorbeelden zoals ITduzzit en Zapier. Hiermee zorgen we ervoor dat op termijn een koppeling tientjeswerk gaat worden ipv de veel te hoge huidige bedragen

  2) Commodity = Commodity. HRM voorzieningen, Reserveringsystemen, planners, etc zijn allemaal standaard in de wereld en bestaan allang ergens als cloud dienst. Gebruik deze maar filter wel op de relevante criteria. Google Apps die met gemeentelijke gegevens gaat spelen is niet echt iets wat je wilt. Overigens gebruiken al diverse gemeenten cloud diensten. Raet Online? Saas?

  3) De patriot act discussie en alle voor en tegens die hier over de ronde doen zijn allemaal mistig en niet correct. Zijn grote nederlandse telco’s die 28% in handen zijn van een mexicaanse telco uitgezonderd van de Patriot Act of FISAA?

  4) Er zit een verschil tussen uitbesteding en cloud. Uitbesteden doen we al langer. Eigenlijk is de cloud ..” het nieuwe uitbesteden” . Functioneel inkopen. Het gebruik van generieke applicaties en voorzieningen alleen dan wat meer op afstand. Ideaal omdat je daarmee je als gebruiker niet meer druk hoeft te maken over de “harde ict” en het in de lucht houden van voorzieningen met alle kosten en problemen van dien. Daarnaast worden dure producten ineens commodity producten. Weleens gedacht aan een zaaksysteem uit de Cloud gebaseerd op een Generieke WFM of BPM voorziening?

 • Henri Rauch | 7 juni 2013, 15:38

  Beste Pascal,

  Dank voor je concretisering. Voor het grootste gedeelte geen speld tussen te krijgen. Welkome aanvullingen richting de reailsatie van de Gemeentecloud strategie…

  Het is nog even zoeken naar de actoren en wie er initiatief gaat nemen…
  Heb je daar ook suggesties bij?

  Alleen bij je derde punt ga je wel erg kort door de bocht met je opmerking over de Patrtiot act discussie. Een discussie kan immers niet niet-correct zijn. Bovendien kan de Overheid niet zorgvuldig genoeg zijn met de haar door Burgers en Bedirjven toevertrouwde gegevens. De recente aanvallen in Cyberspace spreken wat dat betreft boekdelen…

  Met vriendelijke groet,

  Henri Rauch

 • Pascal Huijbers | 12 juni 2013, 11:43

  Beste Henri,

  Dank je voor je reactie. Waar ik op doelde met de Patriot Act is dat weinigen precies weten hoe het zit maar hier wel conclusies aan verbinden (die daarmee twijfelachtig zijn). De discussie is 100% terecht en helemaal eens dat de overheid hier voorzichtig mee om moet gaan. Het is alleen niet gezegd dat een Nederlandse of Europese partij hier niet mee te maken heeft. Een kleine handelsdelegatie in New York is voldoende om al te maken te krijgen met de amerikaanse wetgeving. Hoeveel Nederlandse en Europese partijen zijn er die op die manier niet nu al hiermee te maken hebben?

  Wat betreft de actoren stel je terecht de vraag wie het initiatief gaat nemen. In mijn ogen hebben teveel partijen standaard de neiging te wachten op anderen. Bijvoorbeeld diverse individuele gemeenten wachten nu op KING en VNG. De private sector verwacht ook initiatief vanuit de overheid hiervoor, los of dit terecht is of niet.

  Ikzelf geloof in publiek/private samenwerking maar ook in samenwerking tussen overheden onderling. Het liefst ondersteund door vertegenwoordigers zoals voor de gemeenten , KING/VNG en voor bijvoorbeeld provincies het IPO.

  Concreet zie ik de volgende paden;

  – Ontwikkel een cloudstore in publiek/private samenwerking.
  – Organiseer vanuit KING/VNG samen met gemeenten sessies om te komen tot een cloud strategie maar ook een set vereisten en criteria voor de selectie van Cloud diensten (wellicht zelfs Saas of Cloud First)
  – Zet nog strakker door op gegevensstandaarden en koppelingen. Maak hiervoor afspraken met leveranciers en gebruikersverenigingen. Stimuleer het ontwikkelen van koppelvlakken door derden of vereist dat ontwikkelde koppelvlakken als component af te nemen zijn (liefst als een standaard connector).
  – Zorg voor een toetreders markt op basis van cloud diensten, waarbij offerings kunnen ontstaan voor bv zaaksystemen uit de cloud of DMS in de Cloud. Natuurlijk getoetst tegen eerdere criteria.
  – Zet een kennispool op rondom cloud met best practices, voorbeelden etc.
  – Hanteer het denken in cloudmodellen ook voor bestaande producten en contracten. Neem diensten functioneel af.
  – Besteed cloud diensten aan samen met meerdere gemeenten ism KING/VNG net zoals dat ook van ANDEZ is gedaan alleen dan onder te brengen in de cloudstore met open te gebruiken contracten voor meerdere afnemers
  – Toets op compliance en de cloud criteria vanuit KING door een compliance stempel op voorzieningen te geven.
  – Neem cloud integraal op in zowel de NORA als Gemma architectuur.
  – Ontwikkel concrete handvatten voor kleine(re) gemeenten die nu hun technisch beheer zelf doen over welke scenario’s je kan kiezen en hoe je bijvoorbeeld je volledige technische beheer in de cloud kan onderbrengen en je zelf de focus legt op regie en functioneel beheer.

  Samengevat zie ik steeds samenwerking voor me tussen meerdere partijen in meestal de volgende samenstelling. Het gaat altijd om een publiek/private samenwerking met daarbij meerdere gemeenten met ondersteuning van KING en VNG. KING en VNG zetten de strategische lijnen verder door. Een project als e-herkenning heeft laten zien dat in dergelijke combi’s veel mogelijk is.

  Met vriendelijke groet,

  Pascal Huijbers
  Clateway

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren