Blog

Cloud verbindt Nederland met Europa

Nederland is al actief lid van het Europese Cloud Partnership. Wat ziet dit illustere gezelschap als haar taak? En vertaald naar de huidige tijdgeest: Wat levert het op?

Nederland is al actief lid van het Europese Cloud Partnership sinds de oprichting begin 2013. Rijks CIO Maarten Hillenaar neemt deel in de Steering Committee van het Partnership. Wat ziet dit illustere gezelschap als haar taak – en in welke mate raakt dit Nederland? En vertaald naar de huidige tijdgeest: Wat levert het op?

De noodzaak van het Europese Cloud Partnership moet gezien worden tegen de achtergrond van een Europa dat slechts ‘meekabbelt’ wanneer het gaat om innovatie en vernieuwing in de kenniseconomie. Onze Europese ICT-markt is zowel aan de vraagkant als aan de aanbodkant nog sterk gefragmenteerd. Elke overheid doet het ‘voor zichzelf’, dat geldt ook voor gemeenten. Het ICT-bedrijfsleven vaart hier wel bij en ziet hierdoor geen noodzaak tot structurele innovatie. Organismen zoals het CIO-stelsel (van het Rijk) en KING (voor de gemeenten) zijn juist opgezet om een alternatief te bieden voor deze gefragmenteerde aanpak.

Mevrouw Kroes kondigde in januari in Davos het Europees Cloud Partnership aan. Ze noemde het partnership een voorwaarde voor de zorgvuldige inkoop van cloud-voorzieningen door overheden. De voordelen zullen merkbaar worden zowel voor cloud-leveranciers als voor cloud-afnemers. Eurocommissaris Kroes stelde in het vooruitzicht dat het Europese Cloud Partnership zich voor overheden – zowel lokaal, regionaal als landelijk – zal ontwikkelen in de richting van gemeenschappelijk – of zelfs gedeeld – gebruik van voorzieningen. Mogelijk zelfs voor de gemeenschappelijke inkoop van voorzieningen…

En hier raakt het cloud-beleid Nederland, want als er één plek is waar behoefte is aan een gebundelde vraag dan is het wel onze eigen overheid. Ministeries en gemeenten hebben in het verleden los van elkaar eigen ICT-omgevingen gecreëerd, toegespitst op zeer specifieke lokale eisen. De ICT-industrie heeft hier dankbaar gebruik van gemaakt. Het gevolg is dat de kosten van ICT uit de pan rijzen. Bundeling van de vraag is een must, net zoals het gemeenschappelijk gebruik van generieke voorzieningen. Dat zal ertoe leiden dat overheden meer zullen moeten harmoniseren dan in het verleden: hun organisatie aanpassen aan de standaard in plaats van andersom. En dat levert geld op.

Overigens wijst de de Europese Commissie er op – net zoals de Nederlandse overheid – dat cloud-voorzieningen moeten voldoen aan de stringente eisen van informatiebeveiliging en privacy. Praktisch betekent dit dat overheidsdiensten dienen te werken vanuit een Community Cloud.

Het aardige van het Europese Cloud Partnership is dat het laat zien dat er soms erg praktische redenen kunnen zijn om samen op te trekken. Momenteel overheerst de Amerikaanse Cloud-industrie die daarmee het meeste profijt maakt. Deze cloud-diensten voldoen deels niet aan de vraag van Europese overheden. Wat belet dan dat er een Europees antwoord komt in de vorm van cloud-diensten van Europese bodem?

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren