Nieuws

Coalitie roept op tot integrale aanpak duurzame digitalisering

Een nationale aanpak moet Nederland internationaal koploper duurzame digitalisering maken, stelt de ‘Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering’ in een manifest dat 18 oktober is aangeboden aan minister Adriaansens (EZK). De transitie naar een duurzame digitale infrastructuur moet worden versneld en de ecologische footprint van ons digitale systeem geminimaliseerd.

Digitalisering is een belangrijke sleutel in het versnellen van economische en ecologische verduurzaming. | Beeld: Shutterstock

De coalitie identificeert zes knelpunten met aanbevelingen tot oplossingen. Deze moeten de basis vormen voor een nog te maken ‘Routekaart Duurzame Digitalisering’. Zo is er momenteel sprake van incoherent en versnipperd overheidsbeleid, een gebrek aan cijfers om integraal op te sturen, gebrekkige wetgeving, versnipperde kennisontwikkeling en innovatie, en ontbreekt het aan een eerlijk Europees speelveld.

Download het manifest

Aanbevelingen

Om deze knelpunten op te lossen draagt de coalitie aanbevelingen aan:

  • organiseer eenduidig eigenaarschap in de vorm van één coördinerend ministerie
  • stuur meer op data om inzicht te krijgen en optimale afwegingen te maken op het raakvlak van digitalisering en duurzaamheid
  • pas (bestaande) (transitie)wet- regelgeving aan die ervoor zorgt dat duurzame keuzes vanzelfsprekende keuzes worden
  • zorg voor een kennisoffensief dat organisaties voldoende tools, kennis en mensen hebben om te verduurzamen
  • maak de toegang tot innovatie laagdrempelig
  • maak Nederland nog zichtbaarder in het Europese gesprek over duurzame digitalisering

Digitalisering is onderdeel van verduurzaming

“De klok tikt door. Digitalisering is een essentieel onderdeel van verduurzaming, en de digitalisering moet ook duurzaam zijn. Onze coalitie weet als geen ander welke kansen er zijn maar ook welke knelpunten we moeten oplossen. Dat kunnen we niet zonder deze regering. Het is tijd voor collectieve daadkracht.”, aldus Eske van Egerschot-Montoya Martinez, Kwartiermaker van de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering.

Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

De Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering komt voort uit het Amsterdam Economic Board initiatief ‘LEAP’ en wordt verder in publiek-private samenwerking vorm en inhoud gegeven door ECP | Platform voor de Informatiesamenleving en de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA). De coalitie van ruim 70 organisaties werkt samen met overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners aan het verstevigen en uitbouwen van de fundamenten van Nederland als internationale duurzame digitale koploper.
Lees meer over de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren