De I-strategie in vijf bedrijven, deel IV

De I-strategie heeft een apart spoor voor het verbeteren van de samenwerking met de markt. Daarmee was en is een wereld te winnen. Financieel gezien, maar ook in de kwaliteit en de doorlooptijd van projecten. iBestuur sprak er over met Peter Blom, CIO bij het ministerie van OC&W.

“Voor een productieve samenwerking zijn twee partijen nodig. Professionalisering van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is de eerste stap naar een productieve relatie. Maar vervolgens moet je investeren in de dialoog – om kennis te delen, vertrouwen te ontwikkelen en begrip te krijgen voor elkaars belangen.
Een open dialoog is in dit snel ontwikkelende vakgebied cruciaal. We stimuleren dat met onze CIO-cafés. Met leveranciers voeren we bovendien strategisch overleg om van elkaars kennis te profiteren. Met afspraken kun je bijvoorbeeld aan beide zijden de administratieve lasten verminderen. Het helpt daarbij dat we ook intern de kennis over een leverancier en het applicatiegebruik meer gaan bundelen via strategisch leveranciersmanagement. Om begrip voor elkaar te krijgen gaan we ook starten met tijdelijke personele uitwisseling.
De overheid is naar mijn mening nog steeds te huiverig om in de precompetitieve fase en de aanbestedingsfase contact te hebben met leveranciers. We maken te weinig gebruik van de twee instrumenten om projecten vooraf door deskundigen uit de markt te laten toetsen op kwaliteit en uitvoerbaarheid. Dat zijn de ICT-haalbaarheidstoets en de ICT-marktspiegel. De kwaliteit van opdrachten wordt daar echt beter van. Aan het begin van elk groot traject moet de afweging worden gemaakt deze instrumenten in te zetten.
Een heikel punt blijft de bureaucratie en juridisering bij aanbestedingen en inkoopcontracten. Er zijn initiatieven geweest om regeldruk en administratieve lasten te verminderen, maar na elke rechtszaak schieten partijen verder in de verdediging. Die kant wil je juist niet op. Het moet bijvoorbeeld niet zo zijn dat geschikte partijen afhaken omdat ze vanwege bepaalde voorwaarden niet kunnen inschrijven. Ook daar kan een dialoog helpen. In gesprekken tussen CIO’s van de rijksoverheid, Nederland ICT en CEO’s van ICT-leveranciers is gesproken over dejuridisering en de evaluatie van de ARBIT-voorwaarden (Algemene rijksvoorwaarden inzake IT-overeenkomsten).”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren