Nieuws

DICTU-aanbesteding gestaakt na BIT-advies

Een aanbesteding voor een basisvoorziening voor zaakgericht werken vanuit de DICTU-cloud, ten behoeve van twee inspectie-organisaties, is stopgezet na een aan minister Kamp (EZ) uitgebracht BIT-advies. De begin 2015 uitgeschreven aanbesteding moest in eerste instantie een als online-dienst ingerichte voorziening voor zaakgericht werken (ZGW) opleveren voor de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en het Agentschap Telecom (AT).

Het is de bedoeling de ZGW-dienst vanuit DICTU vervolgens ook aan andere overheidsorganisaties aan te bieden (met in totaal maximaal 5000 gebruikers). Een dergelijke dienst wordt overigens al wél geleverd aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA); daarvoor is vorig jaar een afzonderlijke ZGW-aanbesteding uitgeschreven. De implementatie is inmiddels succesvol uitgevoerd door Everest (met zijn Blueriq-platform) en CGI. De inhoudelijke inrichting van dat systeem vindt momenteel plaats.

De IGZ-/AT-aanbesteding is volgens het Bureau ICT-Toetsing (BIT) echter weinig hoopgevend. Er zijn blijkens het advies geen duidelijke afspraken over het uiteindelijke aantal gebruikers waarop de prijs wordt gebaseerd. AT en IGZ gaan uit van 3000, terwijl DICTU uitgaat van 1000, bij alleen AT en IGZ. Ook bleek er verschil van mening over het al of niet verplicht zijn tot afname door de twee inspecties die aan de aanbesteding deelnamen.
Daarnaast was het voor IGZ en AT niet duidelijk welke onderdelen van het systeem standaard ingericht zouden worden en welke daarbovenop optioneel zouden zijn – en dus onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van beide inspecties zelf zouden vallen.
Het BIT adviseerde vervolgens het project zo op te zetten dat het voor uitsluitend IGZ en AT zakelijk te rechtvaardigen zou zijn en ook heldere afspraken te maken over de inhoud. EZ-minister Kamp neemt het advies ‘onverkort’ over en meldt: ‘De in 2015 in dit kader gestarte aanbesteding is inmiddels stopgezet en DICTU bezint zich in overleg met haar klanten, op het vervolgtraject. De aanbevelingen in het BIT-advies zullen hierbij worden meegenomen.’

De bij de aanbestedingsdocumenten op TenderNed toegevoegde verklaring voor het staken van de aanbesteding rept overigens niet over de bemoeienis van het BIT:
“Bij de onderhavige aanbesteding heeft DICTU er voor gekozen om de principes van Best Value toe te passen. In overeenstemming met deze principes is na beoordeling van de negen geldige inschrijvingen een ranking vastgesteld en inmiddels met vier partijen getracht de concretiseringsfase succesvol af te ronden. Met geen van de partijen is dit gelukt. DICTU concludeert hieruit dat de doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden van DICTU en de betrokken gebruikersorganisaties van dien aard zijn dat partijen hier met een grote waarschijnlijkheid niet aan kunnen voldoen. Bovendien zou het doorgaan met de partijen die als vijfde of lager zijn gerankt afdoen aan de principes van Best Value.”

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren