Overheid in transitie
Blog

Digitale ambities

Verbeeldingskracht zorgt voor verbinding, het geeft ons de kans te leren van elkaar. | Beeld: Shutterstock/FotoSketcher

Tijdens het iBestuur Congres 2023 laten we ons leiden door het thema ‘De verbeelding’. Hoe zien de private partners van het congres de informatiesamenleving zich op termijn ontwikkelen? We legden de vraag voor aan Mark Uiterwijk Winkel, chief portfolio officer bij Centric Public Sector Solutions.

“In de informatiesamenleving worden we uitgedaagd om met een vernieuwde blik te kijken naar het inzetten van digitale oplossingen die waarde toevoegen voor burgers, bedrijven en overheid. Maar met een vernieuwde blik alleen zijn we er niet. Er is ook een cultuurverandering nodig, aangevoerd door inclusief leiderschap. Opgavegericht samenwerken, een lerende organisatie zijn waar fouten gemaakt mogen worden, ‘van buiten naar binnen’ denken, lef tonen en kritisch mogen zijn. Kortom, door te verbeelden ontstaan andere perspectieven op de digitale transformatie van de overheid.

Door creativiteit en vernieuwing te stimuleren, kan de digitalisering van de overheid niet alleen efficiënter, maar ook effectiever en inclusiever worden. Tijdens het iBestuur Congres organiseerde Centric samen met onder meer het Nationaal Archief en Binnenlandse Zaken break-outsessies en verzorgden wij een track voor Markt en Overheid.

Standaardisatie en interoperabiliteit helpen om technologie grootschalig te implementeren.
Mark Uiterwijk Winkel, chief portfolio officer bij Centric Public Sector Solutions

Onze kracht is het omzetten van digitale ambities in oplossingen die ruimte geven voor kwalitatieve dienstverlening naar burgers en bedrijven. Standaardisatie en interoperabiliteit helpen om technologie grootschalig te implementeren. Menselijke maat, voorspelbaarheid, samenwerking en de publieke zaak moeten daarin voorop staan. En een werkplek voor de medewerker van de toekomst waarbij opslag van data duurzaam toegankelijk is. Bouwen aan vertrouwen door alle digitale transacties en algoritmes die gebruikt zijn in systemen te registreren. Werken aan leefbaarheid van stad en platteland door inzet van AI en slimme technologie. Alles is mogelijk met technologie, maar niet alles hoeft.
Verbeeldingskracht helpt om een stip op de horizon te zetten; wat voor digitale samenleving hoort daarbij en welke richting zien we voor de komende jaren. Verbeeldingskracht zorgt voor verbinding, het geeft ons de kans te leren van elkaar. Verbeeldingskracht biedt awareness op de kansen én de risico’s van digitalisering.”

iBestuur congres 2023

Het iBestuur Congres vond plaats op 13 september jl.

Klik HIER voor een korte terugblik

 • Vincent Hoek i-interimrijk.nl | 16 september 2023, 17:50

  Een stip op de horizon is echt niet meer nodig. Stel dat we zouden kiezen voor een Software Factory aanpak? Softwarefabrieken bevatten een unieke set activa die specifiek zijn ontworpen om een specifiek type toepassing te bouwen. Over het algemeen bevatten de meeste softwarefabrieken onderling verbonden activa van de volgende typen:

  * Factory -schema: een document dat de activa categoriseert en samenvat die worden gebruikt om een systeem (zoals XML -documenten, modellen, enz.) Op een ordelijke manier te bouwen en te onderhouden en relaties tussen hen te definiëren.
  * Referentie -implementatie: biedt een voorbeeld van een realistisch, eindproduct dat de softwarefabriek helpt ontwikkelaars te bouwen.
  * Richtlijnen en patronen van architectuur: help bij het verklaren van keuzes voor het ontwerpen van applicaties en de motivatie voor die keuzes.
  * How-to-onderwerpen: geef procedures en instructies voor het voltooien van taken.
  * Recepten: Automatiseer procedures in onderwerpen, hetzij volledig of in specifieke stappen. Ze kunnen ontwikkelaars helpen bij het voltooien van routinetaken met minimale input.
  * Sjablonen: vooraf gemaakte applicatie-elementen met placeholders voor argumenten. Ze kunnen worden gebruikt voor het maken van eerste projectitems.
  * Ontwerpers: verstrekken informatie die ontwikkelaars kunnen gebruiken om toepassingen te modelleren op een hoger abstractieniveau.
  * Herbruikbare code: componenten die gemeenschappelijke functionaliteit of mechanismen implementeren. Integratie van herbruikbare code in een softwarefabriek vermindert de vereisten voor handmatig geschreven code en moedigt hergebruik aan tussen applicaties aan.

  Als je dat Staatsbreed inricht en zeker als je hiervoor aansluit bij bewezen Referentie Architecturen als de IDSRAM en de EDC, dan zou je allerlei uitstekende overheidsprojecten als Calculemus-FLINT, LinkedData, iShare Trust & Governance, NGSI-LD API’s etc. zo in kunnen zetten. Dan kun je je schaarse medewerkers inzetten waar ze het beste tot hun recht komen. Afstappen van Platform denken en Trusted Third Parties. Afstappen van legacy applicatiecentrisch denken en ‘werkplekken’. Hergebruik van al je IT middelen, dankzij Policy Enforcement. We leven in de eeuw van Software Defined Anything Het zou allang niet meer om de Infrastructuur moeten gaan maar om de Data.
  Hiervoor is geen centrale infrastructuur vereist, maar Soft Architectuur bestaande uit interactie regels en (allang bewezen) semantische modellen. Metadata wordt gedeeld, maar gegevens blijven opgeslagen bij de bron. Er is centraal digitaal afgedwongen beleid (Data Controle Pane), waardoor er gecontroleerde toegang is tot metadata. Voortaan maken we alle verbindingen en data-overdracht peer to peer. Alle deelnemers zijn gelijk. De Staat is ook maar een actor met data die al dan niet van haar is en waar zij al dan niet eigenaar, gebruiker of leverancier van is. Geen stip op iemands horizon dus, maar direct beginnen met het opbouwen vangegevenscontracten die toegangsbeleid, contractbeleid en gebruiksbeleid bevatten en digitaal kunnen worden afgedwongen, zolang we nog de grijze koppen onder ons hebben die we kunnen bevragen hoe de zaken ooit zo zijn gegroeid.

  Dataspaces zijn infrastructuur agnostisch en kunnen moeiteloos bestaan op verschillende infrastructuren tegelijk (op gebouwen, Edge, Hyperscale Cloud, Multi Cloud). Het hoeft allemaal niet meteen goed, maar je kunt wel NU beginnen. Laten we de RVO volgen! (https://www.datastelselverduurzamingutiliteit.nl/)
  Geen stomme stip op een horizon, maar open zelfonderzoek: wat voor deelnemer ben ik eigenlijk in een data ecosysteem? Data -eigenaar, gegevenshouder, gegevensverwerker, gegevensontvanger, algoritmeprovider, auditor? Hoe wil je anders valideren en valoriseren? Dan pas kunnen we gaan genieten van de echte toegevoegde waarde: data marktplaatsen, real time audits, real time monitoring, gegevens escrow, algoritmeproviders, referentie inzichten, collaborative digital twins. Niet later: NU!

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren