Overheid in transitie
Nieuws

Digitale Zaken in de begroting 2024

Het ministerie van Binnenlands Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) zet in de rijksbegroting 2024 sterk in op ondersteuning van digitale vaardigheden. | Beeld: Shutterstock

Het demissionair kabinet probeert alle snelle ontwikkelingen in digitalisering te ondervangen door extra in te zetten op ondersteuning, bewustwordingscampagnes en het versterken van digitale vaardigheden. Ook overweegt het de inzet van een ‘rapid response team’ dat snel kan reageren op nieuwe ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie.

Het ministerie van Binnenlands Zaken en Koninksrijksrelaties (BZK) zet in de rijksbegroting 2024 sterk in op ondersteuning van digitale vaardigheden. Gemeenten krijgen subsidie om informatiepunten digitale overheid in de bibliotheken op te zetten of uit te breiden. Daarnaast komen er overheidsdienstverleners die mensen helpen om zaken met de overheid te regelen. Ook gaat er 224,8 miljoen euro extra naar scholen voor het ontwikkelen van basisvaardigheden, waaronder digitale vaardigheden. Daarnaast zet BZK in op instrumenten om kinderen online beter te beschermen.

‘Rapid response team’

Omdat de ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie (AI) snel gaan, overweegt het demissionair kabinet een ‘rapid response team’ op te zetten om de ontwikkelingen te ondervangen. Het team moet zowel zorgen dat er kansen zijn om te innoveren, als om de mensenrechten te waarborgen.

Digitale inclusie, AI, Publieke Waarden en mensenrechten

Op de post ‘Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving’ heeft BZK 13 miljoen gereserveerd voor subsidies op het gebied van digitale inclusie, AI en Publieke Waarden. Het gaat hierbij om het toekomstbestendig maken van de gemeentelijke dienstverlening (project VNG) en het stimuleren van digitaal burgerschap voor iedereen (Alliantie Digitaal Samenleven en Allemaal Digitaal. Nog eens 50 miljoen gaat naar speciale opdrachten op het gebied van publieke waarden, de Interbestuurlijke Datastrategie, informatieveiligheid, kinderrechten, mensenrechten, desinformatie en het anticiperen op nieuwe digitale technologie.

Eén cybersecurityorganisatie

Het demissionair kabinet zet de Nederlandse cybersecuritystrategie voort. In 2024 vindt de implementatie van de NIS2-richtlijn en de CER-richtlijn plaats. Het toezicht komt op NIS2 komt eind 2024 op gang. Ook wordt in 2024 verder gewerkt aan de realisatie van één centrale cybersecurityorganisatie die publieke en private organisaties en burgers gaat voorzien van informatie over dreigende cyberincidenten. Deze overgang moet in 2026 afgerond zijn. Cybersecurity is een gedeeld onderwerp voor het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en Economische Zaken (EZK). EZK 13 miljoen extra uit voor cybersecurity.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet het budget stijgen van 29 miljoen euro vorig jaar naar 40 miljoen euro in 2024 en 43 miljoen euro in 2025. Behalve voor inflatie wordt de privacywaakhond gecompenseerd voor extra taken op gebied van algoritmes.

 

Lees alles over Prinsjesdag en de Miljoenennota bij onze collega’s van Binnenlands Bestuur

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren