Nieuws

Dit zijn de Tweede Kamerleden met IT-onderwerpen in hun portefeuilles

De belangstelling voor digitale onderwerpen lijkt met 35 leden in de commissie Digitale Zaken overweldigend, maar het daadwerkelijke aantal Kamerleden met ICT-gerelateerde onderwerpen in hun portefeuille is een stuk kleiner. Slechts 11 Kamerleden aanwezig bij startbijeenkomst Digitale Zaken.

Wat opvalt aan het overzicht is dat lang niet alle partijen ICT-gerelateerde onderwerpen in portefeuilles hebben ondergebracht. Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat ook niet alle partijen evenveel mankracht hebben in de fractie. Zo nemen bijvoorbeeld alle partijen deel aan de commissie Digitale Zaken, al waren er bij de start van de commissie slechts 11 Kamerleden van 11 verschillende partijen aanwezig.

VDD Queeny Rajkowski
D66 Lisa van Ginneken
PVV Danai van Weerdenburg
CDA Mustafa Amhaouch
GroenLinks Kauthar Bouchallikht
SP Renske Leijten
PvdA Barbara Kathman
ChristenUnie Don Ceder
PvdD Lammert van Raan
FvD Freek Jansen
Denk Farid Azarkan
SGP Chris Stoffer

VVD: Queeny Rajkowski
We beginnen bij de grootste partij: De VVD. Met maar liefst 7 leden in de commissie Digitale Zaken lijkt de partij het signaal af geven dat er veel waarde wordt gehecht aan ICT-onderwerpen. Bij de portefeuilleverdeling zijn er twee personen die concreet IT-onderwerpen in hun portefeuille hebben: Queeny Rajkowski stort zich op Digitalisering in het algemeen en bij Binnenlandse Zaken op Informatiesamenleving & overheid en Logius en Identiteit. Ook richt ze zich op onder meer Telecom en de AIVD. Haar collega Dilan Yesilgöz-Zegerius is géén lid van de commissie Digitale Zaken, maar heeft wel onder meer cybersecurity in haar lijst onderwerpen. Behalve Rajkowski, die als enige bij de start was, zijn verder de VVD’ers Daniel Koerhuis, Folkert Idsinga, Pim van Strien, Roelien Kamminga, Peter Valstar en Daan de Kort in de commissie Digitale Zaken te vinden.

D66: Lisa van Ginneken
Kees Verhoeven liet in zijn periode als Kamerlid al ontvallen dat er met Lisa van Ginneken binnen zijn partij een nieuwe ‘techtopper’ aanstaande is. Met portefeuilles ICT en privacy is inmiddels de daad bij het woord gevoegd. In haar eerste weken stelde ze Kamervragen over de praktijken van het Amerikaans techbedrijf Palantir en ze riep de Kamer op tot toegroeien naar Europese ‘techsoevereiniteit’. Ook D66 stuurt een flinke afvaardiging naar de commissie Digitale Zaken. Romke de Jong, Hanneke van der Werf en Salima Belhaj hebben naast Van Ginneken, die als enige bij de start was, een plek in de commissie. Bij D66 kunnen mogelijk nog wel verschuivingen ontstaan vanwege deelname aan het kabinet.

PVV: Danai van Weerdenburg
Bij PVV heeft geen van de 17 leden ICT of ICT-gerelateerde onderwerpen concreet in zijn of haar portefeuille. Toch lijkt de partij het onderwerp niet voor lief te nemen. In totaal hebben drie leden een plek in de commissie Digitale Zaken. Fleur Agema, Sietse Fritsma en Danai van Weerdenburg. Van Weerdenburg was als enige aanwezig bij de startbijeenkomst. Zij heeft in haar portefeuille echter Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp.

CDA: Mustafa Amhaouch
Het CDA is ook een van de partijen waarbij deelname aan het kabinet in de lijn der verwachting ligt. Kopstukken zoals Mona Keijzer en Raymond Knops hebben ondanks de nodige ervaring op ICT-gebied bij de overheid dan ook (nog) geen portefeuilles toegewezen gekregen. Mustafa Amhaouch, heeft de portefeuille digitalisering in handen, terwijl Inge van Dijk het dossier Telecom heeft gekregen. Naast dit tweetal neemt ook Jaco Geurts plaats in de commissie Digitale Zaken. Amhaouch was de enige aanwezige CDA’er bij de startbijeenkomst.

SP: Renske Leijten (voorzitter)
De SP heeft bij de portefeuilleverdeling geen ICT-gerelateerde zaken verdeeld. Wel levert de partij met Renske Leijten de voorzitter van Commissie Digitale Zaken. Zij heeft Democratie, Bestuur, Economie en Klimaat op haar bordje. Maarten Hijink is daarnaast een tweede afgevaardigde in de commissie, maar hij sloeg de startbijeenkomst over. Hij richt zich binnen de partij op de portefeuille Zorg.

PvdA: Barbara Kathmann
Bij de PvdA blijft het aantal zetels steken op 9. Er zijn geen Kamerleden heel erg toegespitst op ICT-onderwerpen. Barbara Kathmann lijkt met de onderwerpen Veiligheid en Justitie en Binnenlandse zaken een groot deel van de IT-verantwoordelijkheden te krijgen. Zij stelde in haar eerste weken al enkele vragen over privacywetgeving aan de verantwoordelijke ministers. Samen met Attje Kuijken, die bij de PvdA ‘Algemene Zaken en Koninkrijksrelaties’ in haar portefeuille heeft, neemt ze plaats in de Commissie Digitale Zaken. Kathmann was ook aanwezig bij de start.

GroenLinks: Kauthar Bouchallikht
Kersvers kamerlid Kauthar Bouchallikht is door GroenLinks aangewezen als portefeuillehouder digitalisering. Ze was aanwezig bij de startbijeenkomst. In de Tweede Kamer kwam ze al snel op dreef met vragen over algoritmes van gemeente Rotterdam. Ze diende verder een petitie in voor het beschermen van adresgegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Op de website van haar partij geeft Bouchallikht onder meer aan dat GroenLinks voorstander is van open source software en open standaarden. Naast Bouchallikht heeft ook Tom van der Lee een plek in de commissie Digitale Zaken.

FvD: Freek Jansen
Bij Forum voor Democratie lijkt Freek Jansen met (als enige Kamerlid) ‘Innovatie’ in zijn portefeuille een van de aangewezen personen bij FvD als het gaat om ICT-onderwerpen. Gideon van Meijeren heeft onder meer Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie in zijn portefeuille. Beide mannen zijn lid van de commissie Digitale Zaken, maar geen van hen was bij de start aanwezig.

PvdD: Lammert van Raan
In de Tweede Kamer houdt Lammert van Raan zich bezig met onder meer ICT en privacy. Als oud ICT’er beschikt hij bovendien over de nodige bagage in de ICT. Van Raan stelde in de nieuwe periode al diverse Kamervragen, maar voornamelijk over milieuzaken. Wel nam hij de tijd om aanwezig te zijn bij de startbijeenkomst van de commissie Digitale Zaken.

ChristenUnie: Don Ceder
De ChristenUnie heeft vijf zetels, maar heeft ondanks de kleine fractie toch een portefeuille Digitale Zaken onderverdeeld. Don Ceder neemt deze verantwoordelijkheid op zich. Hij is het enige commissielid Digitale Zaken namens de ChristenUnie, toch sloeg hij de startbijeenkomst over. Tegenover AG Connect wees De ChristenUnie eerder Eppo Bruins aan als specialist voor IT, maar de partij haalde niet genoeg zetels om hem een plek te kunnen bieden.

Volt: Laurens Dassen
Als het gaat om aandacht IT-onderwerpen in het partijprogramma lijkt Volt op basis van het partijprogramma een veelbelovende nieuwkomer. Fractievoorzitter Laurens Dassen heeft digitalisering in zijn portefeuille. Daarnaast neemt hij ook deel aan de Commissie Digitale Zaken, waarvan hij ook de startbijeenkomst meemaakte.

SGP: Chris Stoffer
Bij de SGP is Chris Stoffer degene die Digitale Zaken als portefeuille heeft gekregen. Hij is ook het enige lid van de partij in de commissie Digitale Zaken. Bij de startbijeenkomst was hij niet aanwezig. De partij gaf in het partijprogramma aan van mening te zijn dat iedereen binnen de SGP van verschillende markten thuis moet zijn. Zo is er in aanloop naar het schrijven van het verkiezingsprogramma een expertisesessie georganiseerd over het onderwerp digitalisering.

Denk: Farid Azarkan
Farid Azarkan is van de drie Kamerleden van Denk degene die over ‘Digitalisering’ gaat. Hij neemt namens zijn partij ook plaats in de commissie Digitale Zaken. Bij de startbijeenkomst was Azarkan aanwezig.

Ja21: Derk-Jan Eppink
Onder de drie Kamerleden van JA21 zijn er geen concrete ICT-gerelateerde onderwerpen als portefeuilles verdeeld. Wel heeft de partij met Derk-Jan Eppink een afgevaardigde in de Commissie Digitale Zaken. Bij de startbijeenkomst was Eppink echter niet.

Eenmansfracties
Bij de partijen Bij1, BBB en 50Plus is er sprake van een eenmansfractie. Sylvana Simons, Caroline van der Plas en Liane Den Haan nemen allen plaats in de commissie Digitale Zaken. Zij waren geen van allen aanwezig bij de startbijeenkomst.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op AGConnect

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren