Blog

Drie keer linksom is ook rechtsaf

Een gemiddelde bestuurder heeft momenteel drie issues op de agenda staan: samenwerking, krimp en bezuinigingen, en decentralisatie operaties.

In feite hebben we al een tijdje geleden tegen elkaar gezegd dat een benadering puur vanuit de techniek zeker niet de meest effectieve is. Want het gaat er natuurlijk om dat we die vertaalslag weten te maken naar de business. Acteren vanuit de toepassingen. En de benefits uiteraard die dat gaat opleveren voor onze gebruikers. Om zo inzichtelijk te maken welke meerwaarde we voor hen weten te creëren middels die strategische inzet van de techniek.

En om dan natuurlijk de link te leggen tussen de noodzakelijke ICT-activiteiten die allemaal uitgevoerd moeten worden opdat het dan ook technisch doet wat we beloven aan onze afnemers. Om dus de koppeling te leggen tussen de technische bouwstenen en dat beloofde land. Maar ook om de verantwoordelijkheid niet alleen bij de collega’s van de afdelingen I+A of ICT te beleggen, maar vooral bij de primaire processen zélf. Uiteraard adequaat ondersteund door de collega technici. Om zo die strategische doelen van de organisatie gerealiseerd te krijgen.

Maar de praktijk van alledag laat zien dat we dat toch iedere keer weer lastig vinden. Om dan te blijven hangen in ingewikkelde technische discussies zonder dat er ook maar ergens zicht is om dat wenkende perspectief. Zonder die vertaling naar die bestuurlijke doelstellingen. Terwijl die in feite gewoon op straat liggen: wat te denken de koppeling met het kabinetsvoornemen dat we in 2017 als overheid digitaal zaken moeten kunnen doen met burgers en bedrijven? Je zou dus zeggen dat die digitale agenda 2017 in iedere bestuurskamer prominent op dat (virtuele) whiteboard staat.

De praktijk leert helaas nog steeds anders. Waarom? Veel van onze bestuurders hebben nog niet zo veel met dat digitale denken. Zijn eerder – en ook eigenlijk wel begrijpelijk – bezig met de waan van de dag. Want daar worden ze immers op afgerekend. Daarom dat je dat ook niet als digitale agenda 2017 moet positioneren. Of als @genda 2017. Of als iAgenda of iStrategie. Nee, je moet die waan van de dag issues zoals excellente dienstverlening of een betere overheid stiekem koppelen aan die ingewikkelde ICT-bouwstenen. Of dat opgelijnde applicatielandschap. En zo ervoor zorgen dat dit impliciet door deze bestuurders wordt geïmplementeerd. In de sfeer van drie keer linksom is ook rechtsaf.

Want een gemiddelde bestuurder heeft momenteel drie issues op de agenda staan: samenwerking (1), krimp en bezuinigingen (2) en decentralisatie operaties (3). En iedereen kan begrijpen dat als je deze majeure issues wil realiseren dat je daar dan ook een forse dosis ICT voor nodig hebt. En dat je basis dan écht wel op orde moet zijn. En er sprake moet zijn van adequate werkend stelsel van gegevens dat ook écht betrouwbaar is. Mijn boodschap: maak dat dan ook eens inzichtelijk. Leg uit dat dit absoluut randvoorwaardelijk is.

En laat zien wat er gebeurt als dit niet tip/top op orde is. En kom met praktische toepassingen. Zoals een heel plat maar wel aansprekend voorbeeld: door een adequate koppeling van de BAG en de WOZ bestanden haalt een van de grotere gemeentes van dit land structureel 10 miljoen euro aan additionele belastingopbrengsten binnen! Volgens mij is er op dat vlak een batterij aan voorbeelden te vinden. Laat dat dan ook ze zien: show it! En maak ze zodanig aansprekend dat ze van zelf wel bij onze bestuurders op die agenda verschijnen. Krijgt het onderwerp van zelf wel die aandacht die het verdient …

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren