Digitale toekomst eu
Nieuws

EDPB: Regels voor gegevensbescherming consistent toepassen in alle EU-landen

Op een landkaart van Europa ligt een toetsenbord, internetkabels en een slot met Eu-sterren erop
Europese toezichthouders scherpen strategie aan voor de komende jaren: harmonisatie in uitvoering en verdergaande samenwerking staan centraal. | Beeld: Shutterstock

De wetten die in het kader van de ‘digital decade’ worden uitgerold hebben directe gevolgen voor gegevensbescherming en de bescherming van individuen. De European Data Protection Board (EDPB), het samenwerkingsverband van privacytoezichthouders in Europa, wil dat de regels voor gegevensbescherming consistent toegepast worden in alle EU-landen. 

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene Gegevens Beschermingsverordening (AVG) en de wetshandhaving Richtlijn (LED) zijn versterkt, is het bewustzijn over de rechten op het gebied van gegevensbescherming aanzienlijk toegenomen, constateren de toezichthouders. Ook gegevensverwerkers in de publieke en private sector zijn zich steeds bewuster geworden van hun verplichtingen.

Maar de aandacht mag de komende tijd beslist niet verslappen. In de EDPB-strategie 2024-202  wijzen de toezichthouders nadrukkelijk op het belang van gegevensbescherming, waarbij ze verwijzen naar o.a. nieuwe regelgeving op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI Act), de Europese Datastrategie (Data Act), het digitale dienstenpakket (Digital Services Act), nieuwe EU-informatiesystemen die de grenscontrole vergemakkelijken en rechtshandhaving in bredere zin. Het EDPB blijft waken over de effecten die deze ontwikkelingen hebben op de bescherming van persoonsgegevens.

Prioriteit 1: Harmonisatie en betere naleving van de AVG

De Europese toezichthouders vinden het allereerst belangrijk dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in elke lidstaat van de Europese Unie (EU) op dezelfde manier geïnterpreteerd wordt. Om toezichthoudende organisaties op weg te helpen om de privacywetgeving in hun werk toe te passen heeft de EDPB guidelines opgesteld.

Prioriteit 2: Versterken  samenwerking

In elk land moeten in principe dezelfde procedures en regels voor handhaving gaan gelden. In 2022 vroeg de EDPB aan de Europese Commissie om hiervoor een aanvulling op de AVG te maken. De toezichthouders blijven zich hier de komende jaren ook voor inzetten. Daarnaast blijven de leden van de EDPB werken aan een betere samenwerking en uitwisseling van informatie.

Prioriteit 3: Waarborgen van gegevensbescherming in digitale landschap

De EDPB zal de komende jaren zorgen voor duidelijkheid over de verhouding tussen de AVG en alle nieuwe wetten die aan de AVG raken. Daarnaast blijfven de Europese toezichthouders nieuwe technieken monitoren.

Prioriteit 4: Bijdragen aan wereldwijde gegevensbescherming

Privacy stopt niet bij de grens van de EU. De EDPB zal daarom de samenwerking blijven zoeken met overheden en toezichthouders buiten de EU, om de bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers ook buiten de EU zeker te stellen.

Lees ook:

 

 

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren