Personalia
Personalia

Erwin van Gorkum coördinerend directeur Inkoop/hoofd Strategische Inkoop bij JenV

Erwin van Gorkum | Beeld: Algemene Besturusdienst

Erwin van Gorkum wordt met ingang van 1 oktober 2023 coördinerend directeur Inkoop/hoofd Strategische Inkoop binnen de directie Informatievoorziening en Inkoop van de hoofddirectie Bedrijfsvoering van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Slimmer, innovatiever, duurzamer, veiliger, maatschappelijk verantwoord, klantgerichter, en goedkoper inkopen, dat is de taak waar Van Gorkum voor staat. De afdeling Strategische Inkoop (SI) verbindt de inkoopcommunity en vertegenwoordigt JenV interdepartementaal op het gebied van inkoop. Belangrijke onderwerpen op dit moment zijn duurzaamheid, inhuur- en arbeidsmarktwetgeving (bijvoorbeeld de  wet DBA), privacy (bijvoorbeeld AVG) en nationale veiligheid.

Erwin van Gorkum is op dit moment manager Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC), bij de Dienst Justitiële Inrichtingen van JenV. Daarvoor was hij programmamanager Digitalisering bij de directie Inkoop- , Facilitair- en Huisvestingsbeleid Rijk en manager en plaatsvervangend directeur Haagse Inkoop Samenwerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren