Digitale toekomst eu
Nieuws

EU-financiering voor digitalisering onderwijs onvoldoende benut

Nog maar weinig scholen zijn aangesloten op gigabit-internet waarmee ze meer geavanceerde it-apparatuur en innovatieve leermethoden en onderwijs kunnen inzetten. | Beeld: shutterstock

De Europese Rekenkamer meldt dat lidstaten slechts beperkt gebruik van de subsidiepot voor digitalisering van scholen. Een van de redenen waarom de EU-plannen weinig aanslaan, is volgens de Rekenkamer dat scholen onvoldoende waren betrokken bij de vaststelling van hun eigen behoeften tot digitalisering

Tussen 2014 en 2026 heeft de EU via verschillende programma’s geld uitgetrokken voor ondersteuning van digitaal onderwijs. Voor herstel en veerkracht na de pandemie is voor het onderwijs alleen al meer dan elf miljard euro toegewezen, schrijft de Europese Rekenkamer is haar verslag.

Omdat tijdens de pandemie bleek dat onderwijsstelsels in bijna alle lidstaten niet goed voorbereid waren op afstandsonderwijs, kwam de EU met ambitieuze plannen voor verbetering. Uit de controle bleek achteraf dat lidstaten de doelstellingen van het actieplan niet vertaald hadden in hun nationale (of regionale) strategieën en ook geen specifieke strategieën voor de digitalisering van hun scholen hadden geformuleerd.

Scholen zijn volgens de Rekenkamer onvoldoende betrokken bij de vaststelling van hun eigen behoeften tot digitalisering. Ook waren veel scholen niet op de hoogte van de steun die de EU bood. Veel scholen maken nog steeds melding van onvoldoende apparatuur of de behoefte aan bijscholing van leerkrachten.

Scholen aansluiten op gigabit-internet

Al in 2016 heeft de Europese Commissie doelen vastgesteld om scholen tegen 2025 op gigabit-internet aan te sluiten. Dan kunnen ze meer geavanceerde it-apparatuur gebruiken en innovatieve leermethoden en onderwijs toepassen. Vorig jaar was nog slechts een gering aantal scholen daadwerkelijk in staat gigabit-verbindingen te gebruiken.

Aanbevelingen

  • Bevorder EU-acties in het kader van het actieplan voor digitaal onderwijs actiever en vergroot het effect
    van strategische partnerschappen met scholen
  • Koppel EU-financiering nauwer aan doelstellingen, behoeften en verwachte resultaten voor scholen
  • Stimuleer en monitor de verwezenlijking van de doelstelling om alle scholen aan te sluiten op gigabitinternet

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren