Overheid in transitie
Nieuws

Forum Standaardisatie: 5 basisprincipes voor regie op internetdomeinen

Vaak weten organisaties niet hoeveel websites ze ondertussen in de lucht houden. Een recept voor voor verwarring, ontevredenheid en ook cybercrime. Forum Standaardisatie beschrijft in haar nieuwste publicatie 'Regie op internetdomeinen: lessen uit de praktijk' vijf basisprincipes waarmee organisaties het domeinbeheer op orde kunnen krijgen.

..

Als het gaat om het beheer van internetdomeinen, ligt de focus binnen overheidsorganisaties nog té vaak op het éénmalig op orde brengen van het domeinportfolio. Het is volgens Forum Standaardisatie essentieel dat organisaties die focus verleggen naar continue zorgdragen, zodat de effecten van goed domeinnaambeheer blijvend zijn. In een online magazine beschrijven ze de 5 basisprincipes dragen bij aan beheer voor lange termijn.

1. Domeinportfolio beheer
Zorg voor centraal overzicht en beperk de omvang van het domeinportfolio. Met zicht op internetdomeinen wordt de beheerlast minder en is het makkelijker sturen op aspecten als veiligheid, toegankelijkheid, grootte, overlappende informatie ir- en relevantie van het domeinnaamportfolio. De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van het Ministerie van Algemene Zaken houdt centraal wel een overzicht bij met daarin alle internetdomeinen van de Rijksoverheid, maar binnen de overheid heerst nog vaak het beeld dat er geen gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat voor het totale domeinportfolio.

2. Levenscyclus internetdomeinen
Verouderde en overbodige informatie op het internet vermindert de vindbaarheid en legitimiteit van relevante overheidsinformatie voor burgers en bedrijven.
Als organisaties het domeinportfolio opschonen blijkt dat veel internetdomeinen al lange tijd overbodig waren, maar nog steeds niet zijn opgeheven. Denk voor het registreren van een website al na over de levenscyclus en het gebruiksdoel.

3. Verplichte richtlijnen
Laat internetdomeinen voldoen aan open standaarden en web eisen. Internetdomeinen die niet voldoen aan eisen die daaraan gesteld worden, leveren risico’s op voor zowel gebruikers als de organisatie zelf. Open standaarden voorkomen zwakke schakels in beveiliging, borgen samenwerking tussen ICT-systemen en maken digitale informatie toegankelijker voor gebruikers.

4. Herkenbare naamgeving
Wanneer er over de echtheid van internetdomeinen van de overheid verwarring bestaat heeft dat een negatieve impact op het vertrouwen van burgers. Focus op een beperkt aantal hoofddomeinnamen, beschouw ze als het merk van je organisatie.

5. Interne beheersing
De verantwoordelijkheden voor content en beheer van internetdomeinen liggen vaak verspreid over en binnen verschillende organisatieonderdelen. Voor een goede coördinatie is een centrale controle met mandaat vereist om samenhang en effectiviteit van het domeinportfolio te bewaken. Het is belangrijk dat binnen de organisatie de rol van de poortwachter is belegd om de wildgroei van internetdomeinen tegen te gaan.

LEES HIER het E-magazine van Forum Standaardisatie

Op 18 maart stuurde staatssecretaris Knops een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van informatieveiligheid bij de overheid. De CIO Rijk heeft een start gemaakt met plan van aanpak voor de verbetering van de beheersing van internetdomeinen, zodat beter gestuurd kan worden op het voldoen aan verplichte kaders en richtlijnen op het gebied van veiligheid en digitale toegankelijkheid, zo schrijft Knops.

18 mei: Webinar ‘Online overheid: dweilen met de kraan open’

Hoe krijg je regie op je internetdomeinen? En hoe voorkom je ‘dweilen met de kraan open’? In gesprek met Jacqueline Rutjens (RDDI), Güldeniz Isik (Logius), Richard van Schaik (SZW) en Seger de Laaf (AZ) delen we lessen uit de praktijk en geven we aanknopingspunten om nu te kunnen beginnen.
Dinsdag 18 mei van 15:00 – 16:00 uur, graag even aanmelden.

Meer informatie en aanmelden

Plaats een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.
Registreren